Документ 408-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 квітня 2009 р. N 408-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2009 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - план
заходів), що додається.
Центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів,
передбачених з цією метою у Державному бюджеті України на 2009 рік
( 835-17 ), а також інших джерел;
подавати Мін'юсту щокварталу до 5 числа наступного періоду
інформацію про результати виконання плану заходів.
2. Мін'юсту проводити постійний моніторинг виконання плану
заходів до 15 липня 2009 р. та 20 січня 2010 р. з інформуванням
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 53

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 408-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2009 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 )

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сфера acquis | Джерела acquis | Найменування заходу | Строк | Відповідальні за | | communautaire, в | communautaire, які | | виконання| виконання | | якій здійснюється | регулюють | | | | | адаптація | правовідносини у | | | | | | відповідній сфері | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |1. Банківське право | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | грудень |Національний банк | |започаткування і |Європейського |Закону України "Про | |(за згодою) | |провадження |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | |Державна комісія з| |банківської |від 14 червня 2006 р.|Закону України "Про | |цінних паперів та | |діяльності |N 2006/48/ЄС |банки і банківську | |фондового ринку | | |( 994_862 ) про |діяльність" (щодо | | | | |започаткування та |корпоративного | | | | |провадження |управління) | | | | |діяльності кредитних | | | | | |установ | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | -"- |Національний банк | | |Європейського |Закону України "Про | |(за згодою) | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | |Мінфін | | |від 14 червня 2006 р.|Закону України "Про | |Мінекономіки | | |N 2006/48/ЄС |банки і банківську | |Мін'юст | | |( 994_862 ) про |діяльність" (щодо | | | | |започаткування та |впровадження | | | | |провадження |консолідованого | | | | |діяльності кредитних |нагляду) | | | | |установ | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |2. Бухгалтерський | | | | | |облік компаній | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |прийняття Аудиторською| грудень |Аудиторська палата| | |Європейського |палатою відповідного | |Мінфін | | |Парламенту та Ради ЄС|регламенту (положення)| |Мін'юст | | |від 17 травня 2006 р.|щодо забезпечення | | | | |N 2006/43/ЄС про |виконання вимог | | | | |обов'язковий аудит |стосовно незалежності | | | | |річної звітності та |та об'єктивності | | | | |консолідованої |аудитора під час | | | | |звітності, якою |проведення | | | | |вносяться зміни до |обов'язкового аудиту | | | | |директив Ради ЄС | | | | | |N 78/660/ЄЕС та | | | | | |83/349/ЄЕС і | | | | | |припиняється дія | | | | | |директиви Ради ЄС | | | | | |N 84/253/ЄЕС | | | | | |( 994_844 ) | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |3. Податки, | | | | | |включаючи непрямі | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива Ради ЄС від|підготовка проектів | -"- |Мінфін | |акцизних зборів, |19 жовтня 1992 р. N |нормативно-правових | |ДПА | |прямого |92/79/ЄЕС ( 994_368 )|актів щодо | |Мінекономіки | |оподаткування, |про адаптацію |впровадження Стратегії| |Мінагрополітики | |податку на додану |податків на сигарети |реформування | |Держком- | |вартість та |Директива Ради ЄС від|податкової системи | |підприємництво | |уніфікація норм |19 жовтня 1992 р. N |України | | | |адміністрування |92/80/ЄЕС ( 994_369 )| | | | |податку на додану |про адаптацію | | | | |вартість у різних |податків на тютюнові | | | | |секторах економіки |вироби, інші ніж | | | | | |сигарети | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |19 жовтня 1992 р. N | | | | | |92/84/ЄЕС ( 994_431 )| | | | | |про адаптацію | | | | | |ставок акцизного | | | | | |збору на спирт та | | | | | |алкогольні напої | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |25 лютого 1992 р. N | | | | | |92/12/ЄЕС ( 994_361 )| | | | | |про загальний режим | | | | | |для підакцизних | | | | | |товарів та щодо | | | | | |зберігання, | | | | | |переміщення та | | | | | |моніторингу таких | | | | | |товарів | | | | | | | | | | | |Рекомендація | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 29 листопада 2000| | | | | |р. N 2000/789/ЄС, | | | | | |( 994_a08 ) | | | | | |якою визначаються | | | | | |принципи ліцензування| | | | | |управляючих складом | | | | | |згідно з директивою | | | | | |Ради ЄС від 25 лютого| | | | | |1992 р. N 92/12/ЄЕС | | | | | |( 994_361 ) про | | | | | |підакцизні товари | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |28 листопада 2006 р. | | | | | |N 2006/112/ЄС про | | | | | |спільну систему | | | | | |податку на додану | | | | | |вартість | | | | | |( 994_928 ) | | | | | |Кодекс поведінки у | | | | | |сфері оподаткування | | | | | |підприємницької | | | | | |діяльності від 1 | | | | | |грудня 1997 р. | | | | | |(98/С2/01) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | грудень |Мінфін | | |25 лютого 1992 р. N |Податкового кодексу | |ДПА | | |92/12/ЄЕС ( 994_361 )|України | |Мінекономіки | | |щодо загального | | |Мінагрополітики | | |режиму для | | |Держком- | | |підакцизних товарів | | |підприємництво | | |та зберігання, | | |Держмитслужба | | |переміщення і | | | | | |моніторингу за такими| | | | | |товарами | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Ради ЄС від 19 жовтня| | | | | |1992 р. N 92/79/ЄЕС | | | | | |( 994_368 ) | | | | | |щодо зближення | | | | | |податків на сигарети | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |27 листопада 1995 р. | | | | | |N 95/59/ЄС | | | | | |( 994_442 ) щодо | | | | | |податків інших, ніж | | | | | |податки зобороту, | | | | | |які впливають на | | | | | |споживання тютюнових | | | | | |виробів | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |28 листопада 2006 р. | | | | | |N 2006/112/ЄС про | | | | | |спільну систему | | | | | |податку на додану | | | | | |вартість | | | | | |( 994_928 ) | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |23 липня 1990 р. | | | | | |N 90/435/ЄЕС | | | | | |( 994_358 ) щодо | | | | | |загальної системи | | | | | |оподаткування, яка | | | | | |застосовується до | | | | | |материнських та | | | | | |дочірніх компаній, | | | | | |які знаходяться в | | | | | |межах юрисдикції | | | | | |різних держав - | | | | | |членів ЄС у частині | | | | | |визначення статусу | | | | | |материнської компанії| | | | | |(стаття 3) | | | | | |( 994_358 ) | | | | | | | | | | | |Рекомендація | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 25 травня 1994 р.| | | | | |N 94/390/ЄС щодо | | | | | |оподаткування малих | | | | | |та середніх підпр. | | | | | |( 994_970 ) | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |4. Фінансові | | | | | |послуги | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | липень |Державна комісія з| |діяльності кредитних|Європейського |Закону України "Про | |цінних паперів та | |установ |Парламенту та Ради ЄС|фонд гарантування | |фондового ринку | | |від 3 березня 1997 р.|інвестицій" | |Мінекономіки | | |N 97/9/ЄС про схеми | | |Мінфін | | |компенсації | | |Національний банк | | |інвесторам | | |(за згодою) | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень |Державна комісія з| | |Європейського |Закону України "Про | |цінних паперів та | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | |фондового ринку | | |від 4 листопада 2003 |деяких законів | |Мінекономіки | | |р. N 2003/71/ЄС про |України" (щодо | |Мінфін | | |проспекти, які |визначення поняття | |Мін'юст | | |підлягають |"регульований ринок") | |Держком- | | |опублікуванню при | | |підприємництво | | |відкритій пропозиції | | | | | |цінних паперів або | | | | | |виставленні їх на | | | | | |продаж, якою | | | | | |вносяться зміни до | | | | | |директиви | | | | | |N 2001/34/ЄС | | | | | |( 994_191 ) | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 28 травня 2001 р.| | | | | |N 2001/34/ЄС | | | | | |( 994_191 ) | | | | | |про допуск цінних | | | | | |паперів до | | | | | |офіційного лістингу | | | | | |на фондовій біржі і | | | | | |про інформацію, що | | | | | |повинна бути | | | | | |опублікована про такі| | | | | |папери | | | | | | | | | | | |Регламент | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 29 квітня 2004 р.| | | | | |N 809/2004 про | | | | | |імплементацію | | | | | |Директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та | | | | | |Ради ЄС N 2003/71/ЄС | | | | | |стосовно інформації, | | | | | |що міститься в | | | | | |проспектах емісії, | | | | | |формату, об'єднання | | | | | |посилань та | | | | | |публікацій таких | | | | | |проспектів емісії та | | | | | |розміщення оголошень | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень |Державна комісія з| | |Європейського |Закону України "Про | |цінних паперів та | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | |фондового ринку | | |від 4 листопада 2003 |Закону України "Про | |Мінекономіки | | |р. N 2003/71/ЄС про |цінні папери та | |Мінфін | | |проспекти, що |фондовий ринок" щодо | |Мін'юст | | |підлягають |визначення | |Держком- | | |опублікуванню при |мінімального переліку | |підприємництво | | |відкритій пропозиції |інформації, яка | | | | |цінних паперів або |повинна бути включена | | | | |виставленні їх на |до проспекту емісії, | | | | |продаж, якою |наявності проспекту | | | | |вносяться зміни до |емісії при закритому | | | | |директиви |(приватному) | | | | |Європейського |розміщенні та щодо | | | | |Парламенту та Ради ЄС|визначення та | | | | |N 2001/34/ЄС |застосування | | | | |( 994_191 ) |додаткових варіантів | | | | | |оприлюднення проспекту| | | | |Директива |емісії | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту і Ради ЄС | | | | | |від 28 травня 2001 р.| | | | | |N 2001/34/ЄС | | | | | |( 994_191 ) | | | | | |про допуск цінних | | | | | |паперів до | | | | | |офіційного лістингу | | | | | |на фондовій біржі та | | | | | |про інформацію, що | | | | | |повинна бути | | | | | |опублікована про такі| | | | | |цінні папери | | | | | | | | | | | |Регламент | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 29 квітня 2004 р.| | | | | |N 809/2004 про | | | | | |імплементацію | | | | | |Директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та | | | | | |Ради ЄС N 2003/71/ЄС | | | | | |стосовно інформації, | | | | | |що міститься в | | | | | |проспектах емісії, | | | | | |формату, об'єднання | | | | | |посилань та | | | | | |публікацій таких | | | | | |проспектів емісії та | | | | | |розміщення оголошень | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |5. Охорона праці | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | травень |Мінпраці | |вимог безпеки на |Європейського |Закону України "Про | |Мінекономіки | |виробництві |Парламенту та Ради ЄС|захист грошових вимог | |Мінфін | | |від 23 вересня 2002 |працівників у разі | |Мін'юст | | |р. N 2002/74/ЄС |неплатоспроможності | | | | |( 994_658 ) про |роботодавця" | | | | |внесення змін до | | | | | |директиви Ради ЄС від| | | | | |20 жовтня 1980 р. | | | | | |N 80/987/ЄЕС про | | | | | |адаптацію держав - | | | | | |членів ЄС щодо | | | | | |захисту працівників у| | | | | |разі банкрутства | | | | | |роботодавця | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |особливі ризики |Директива Ради ЄС від|підготовка нормативно-| грудень |Держгірпромнагляд | | |7 квітня 1998 р. N |правового акта щодо | |Академія | | |98/24/ЄС про безпеку |затвердження вимог до | |медичних наук | | |і захист здоров'я |роботодавців про | |МОЗ | | |працівників від |захист працівників від| | | | |небезпеки, |шкідливого впливу | | | | |спричиненої |хімічних речовин | | | | |хімічними речовинами |(важкі метали та їх | | | | |на виробництві, що |сполуки) | | | | |доповнена директивою | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 8 червня 2000 р. | | | | | |N 2000/39/ЄС про | | | | | |визначення першого | | | | | |переліку граничних | | | | | |концентрацій речовин | | | | | |на робочих місцях і | | | | | |директивою | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |N 91/322/ЄЕС про | | | | | |встановлення | | | | | |граничних показників | | | | | |експозиції хімічних, | | | | | |фізичних і | | | | | |біологічних факторів | | | | | |на виробництві | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |6. Охорона здоров'я | | | | | |та життя людей, | | | | | |тварин і рослин | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | грудень |МОЗ | | |Європейського |нормативно-правового | | | | |Парламенту та Ради ЄС|акта про затвердження | | | | |від 27 січня 2003 р. |Порядку здійснення | | | | |N 2002/98/ЄС про |контролю за | | | | |встановлення |дотриманням показників| | | | |стандартів якості та |безпеки та якості | | | | |безпеки збору, |крові, її компонентів | | | | |тестування, обробки, |та препаратів | | | | |зберігання та | | | | | |розподілу людської | | | | | |крові та її складових| | | | | |і внесення змін до | | | | | |директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 6 листопада | | | | | |2001 р. N 2001/83/ЄС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень | -"- | | |Європейського |нормативно-правового | | | | |Парламенту та Ради ЄС|акта про затвердження | | | | |від 27 січня 2003 р. |Положення про установу| | | | |N 2002/98/ЄС про |переливання крові | | | | |встановлення | | | | | |стандартів якості та | | | | | |безпеки збору, | | | | | |тестування, обробки, | | | | | |зберігання та | | | | | |розподілу людської | | | | | |крові та її складових| | | | | |і внесення змін до | | | | | |директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 6 листопада 2001 | | | | | |р. N 2001/83/ЄС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рішення Ради ЄС від |підготовка проекту | після |Мінагрополітики | | |23 жовтня 2000 р. |постанови Кабінету |прийняття |МОЗ | | |N 2000/678/ЄС про |Міністрів України "Про|Закону | | | |встановлення |створення Єдиного |України | | | |детальних правил |державного реєстру |"Про | | | |реєстрації у |тварин та |інденти- | | | |внутрішніх базах |господарств" |фікацію | | | |даних підприємств, що| |та | | | |розводять свиней, | |реєстрацію| | | |згідно з директивою | |тварин" | | | |Ради ЄС від 26 червня| | | | | |1964 р. N 64/432/ЄЕС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка нормативно-| грудень |Мінжитлокомунгосп | | |3 листопада 1998 р. |правових актів з | |МОЗ | | |N 98/83/ЄЕС |показниками безпеки | |Держспоживстандарт| | |про якість |води питної, що | | | | |води, призначеної для|призначається для | | | | |споживання людиною |споживання людиною | | | | | | | |( 994_963 ) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка нормативно-| -"- |МОЗ | | |15 липня 1980 р. |правових актів щодо | | | | |N 80/777/ЄЕС про |визначення показників | | | | |зближення |безпеки природних | | | | |законодавства держав |мінеральних вод | | | | |- членів ЄС щодо | | | | | |видобування та | | | | | |продажу природних | | | | | |мінеральних вод | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Регламент |підготовка проекту | -"- |МОЗ | | |Європейського |Закону України "Про | |Держком- | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | |підприємництво | | |від 29 квітня 2004 р.|деяких законів України| | | | |N 882/2004 щодо |щодо здійснення | | | | |офіційного контролю, |контролю у сфері | | | | |який здійснюється |безпечності харчових | | | | |для гарантування |продуктів та кормів" | | | | |підтвердження | | | | | |узгодженості із | | | | | |законом щодо кормів і| | | | | |харчових продуктів, | | | | | |санітарії та правил | | | | | |благополуччя тварин | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |7. Довкілля | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | червень |Мінпромполітики | | |Європейського |постанови Кабінету | |МОЗ | | |Парламенту та Ради ЄС|Міністрів України "Про| | | | |від 18 грудня 2006 р.|затвердження Порядку | | | | |N 2006/121/ЄС про |реєстрації, оцінки та | | | | |внесення змін до |видачу дозволів на | | | | |директиви Ради ЄС від|виробництво і | | | | |27 червня 1967 р. |використання хімічних | | | | |N 67/548/ЄЕС про |речовин" | | | | |гармонізацію | | | | | |законодавства та | | | | | |адміністративних | | | | | |положень стосовно | | | | | |класифікації, | | | | | |упаковки і | | | | | |маркування | | | | | |небезпечних речовин з| | | | | |метою адаптації до | | | | | |Регламенту | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 18 грудня 2006 р.| | | | | |N 1907/2006 про | | | | | |реєстрацію, оцінку, | | | | | |дозвіл, обмеження у | | | | | |використанні хімічних| | | | | |речовин (REACH), | | | | | |заснування | | | | | |Європейського | | | | | |агентства з хімічних | | | | | |речовин | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Європейська |підготовка проекту | грудень |Мінприроди | | |ландшафтна конвенція |Закону України "Про | | | | |( 994_154 ), відкрита|ландшафти" | | | | |для підписання 20 | | | | | |жовтня 2000 р. | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень |Мінприроди | | |Європейського |нормативно-правового | |МОЗ | | |Парламенту та Ради ЄС|акта щодо внесення | | | | |від 15 лютого 2006 р.|змін до Методики | | | | |N 2006/11/ЄС про |розрахунку розмірів | | | | |забруднення певними |відшкодування збитків,| | | | |небезпечними |що заподіяні державі | | | | |речовинами, що |внаслідок порушення | | | | |потрапляють до |законодавства про | | | | |водного середовища |охорону та раціональне| | | | |Співтовариства |використання водних | | | | | |ресурсів (наказ | | | | | |Мінекобезпеки від 18 | | | | | |травня 1995 р. N 37) | | | | | |( z0162-95 ) | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Регламент |підготовка проекту | грудень |Мінприроди | | |Європейського |постанови Кабінету | | | | |Парламенту та Ради ЄС|Міністрів України "Про| | | | |від 29 червня 2000 р.|посилення державного | | | | |N 2037/2000 про |регулювання стосовно | | | | |речовини, що руйнують|ввезення в Україну | | | | |озоновий шар |продукції, обладнання | | | | | |та устаткування, | | | | | |безперервне | | | | | |функціонування яких | | | | | |залежить від | | | | | |зазначених у додатках | | | | | |А і В до | | | | | |Монреальського | | | | | |протоколу речовин, що | | | | | |руйнують озоновий | | | | | |шар" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Регламент |підготовка проекту | -"- | -"- | | |Європейського |постанови Кабінету | | | | |Парламенту та Ради ЄС|Міністрів України "Про| | | | |від 29 червня 2000 р.|заборону використання | | | | |N 2037/2000 про |в Україні | | | | |речовини, що руйнують|озоноруйнівних | | | | |озоновий шар |речовин, зазначених у | | | | | |додатку А (група I) та| | | | | |додатку В до | | | | | |Монреальського | | | | | |протоколу про | | | | | |речовини, що руйнують | | | | | |озоновий шар, під час | | | | | |проектування, | | | | | |реконструкції, | | | | | |технічного | | | | | |переобладнання та | | | | | |будівництва" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Протокол про |підготовка проекту | грудень |Мінприроди | | |стратегічну |Закону України "Про | | | | |екологічну оцінку до |ратифікацію Протоколу | | | | |Конвенції про оцінку |про стратегічну оцінку| | | | |впливу на навколишнє |до Конвенції про | | | | |середовище в |оцінку впливу на | | | | |транскордонному |навколишнє середовище | | | | |контексті ( 995_b99 )|в транскордонному | | | | |від 2 травня 2003 р. |контексті" | | | | | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Резолюція Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- |Держатом- | |екологічної безпеки |19 грудня 1994 р. про|нормативно-правового | |регулювання | |та поводження з |поводження з |акта про внесення змін| |Мінприроди | |небезпечними |радіоактивними |до Порядку звільнення | |МОЗ | |відходами, |відходами |радіоактивних відходів| |МНС | |збереження | |і побічних | | | |біорізноманіття | |радіоактивних | | | | | |матеріалів від | | | | | |регуляційного | | | | | |контролю, | | | | | |затвердженого наказом | | | | | |Мінекобезпеки від | | | | | |17 листопада 1997 р. N| | | | | |183/331 ( z0583-97 ), | | | | | |що зареєстрований у | | | | | |Мін'юсті 10 грудня | | | | | |1997 р. N 583/2387 | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- |Мінприроди | | |20 грудня 1994 р. |постанови Кабінету | |Держком- | | |N 94/62/ЄС про |Міністрів України "Про| |підприємництво | | |пакування та відходи |внесення змін до | |МОЗ | | |з пакування |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |26 липня 2001 р. N | | | | | |915" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | грудень |Мінприроди | | |2 квітня 1979 р. |нормативно-правового | |Держкомлісгосп | | |N 79/409/ЄЕС про |акта щодо збереження | | | | |збереження диких |диких птахів | | | | |птахів | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | -"- |МОЗ | |захисту |Європейського |нормативно-правового | |Мінприроди | |навколишнього |Парламенту та Ради ЄС|акта щодо захисту | |Мінпромполітики | |середовища від шуму |від 25 червня 2002 р.|населення від шуму | | | | |N 2002/49/ЄС про | | | | | |оцінку та керування | | | | | |процесами, | | | | | |пов'язаними із шумом | | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |8. Захист прав | | | | | |споживачів | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | червень |Державна комісія з| |порядку надання |Європейського |Концепції захисту прав| |регулювання ринків| |небанківських |Парламенту та Ради ЄС|споживачів | |фінансових послуг | |фінансових послуг |від 23 квітня 2008 р.|небанківських | |Держфінпослуг | | |N 2008/48/ЄС |фінансових послуг | |Державна комісія з| | |щодо кредитних угод | | |цінних паперів та | | |споживачів та відміни| | |фондового ринку | | |дії директиви Ради ЄС| | |Мінфін | | |N 87/102/ЄЕС | | |Держспоживстандарт| | |( 994_b19 ) | | |Національний банк | | | | | |(за згодою) | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 23 вересня 2002 | | | | | |р. N 2002/65/ЄС про | | | | | |дистанційну торгівлю | | | | | |та фінансові послуги | | | | | |споживачам, якою | | | | | |вносяться зміни та | | | | | |доповнення до | | | | | |директиви Ради ЄС | | | | | |N 90/619/ЄЕС | | | | | |( 994_185 ) | | | | | |та директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |N 97/7/ЄС ( 994_245 )| | | | | |і N 98/27/ЄС | | | | | |( 994_b31 ) | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 20 травня 1997 р.| | | | | |N 1997/7/ЄС про | | | | | |захист споживачів | | | | | |щодо дистанційних | | | | | |контрактів | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 16 лютого 1998 р.| | | | | |N 98/7/ЄС про | | | | | |доповнення директиви | | | | | |Ради ЄС N 87/102/ЄЕС | | | | | |( 994_350 ) про | | | | | |наближення законів, | | | | | |підзаконних актів і | | | | | |адміністративних | | | | | |положень держав - | | | | | |членів ЄС щодо | | | | | |споживчого кредиту | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |9. Технічні правила | | | | | |і стандарти | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рішення Європейського|підготовка проекту | грудень |Держспоживстандарт| | |парламенту та Ради ЄС|постанови Кабінету | | | | |від 9 липня 2008 р. |Міністрів України "Про| | | | |N 768/2008/ЄС про |внесення змін до | | | | |загальну структуру |постанови Кабінету | | | | |(систему) маркетингу |Міністрів України від | | | | |продукції та |7 жовтня 2003 р. N | | | | |анулювання рішення |1585" | | | | |Ради ЄС N 93/465/ЄЕС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |проведення аналізу | грудень |Мінтрансзв'язку | | |Європейського |методів правового | |Мінприроди | | |Парламенту та Ради ЄС|регулювання, | |Держспоживстандарт| | |від 13 травня 2006 р.|нормування та | |Мін'юст | | |N 2006/40/ЄС про |здійснення контролю за| | | | |викиди із системи |викидами із системи | | | | |автодорожніх |кондиціонування | | | | |транспортних засобів |колісних транспортних | | | | | |засобів | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |розроблення | |підготовка технічних | | | |технічних | |регламентів щодо: | | | |регламентів | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |безпеки машин і | -"- |Мінпромполітики | | |Європейського |механізмів | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС| | |МОЗ | | |від 17 травня 2006 р.| | | | | |N 2006/42/ЄС про | | | | | |машини та механізми і| | | | | |внесення змін до | | | | | |директиви від 29 | | | | | |червня 1995 р. | | | | | |N 95/16/ЄС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |вимірювальних | липень |Держспоживстандарт| | |Європейського |приладів | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 31 березня 2004 | | | | | |р. N 2004/22/ЄС про | | | | | |вимірювальні прилади | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|колісних | червень |Мінагрополітики | | |4 березня 1974 р. |сільськогосподарських | |Мінекономіки | | |N 74/151/ЄЕС про |та лісогосподарських | |Держспоживстандарт| | |зближення |тракторів | |Мінпромполітики | | |законодавства держав | | |Держкомлісгосп | | |- членів ЄС щодо | | | | | |певних деталей та | | | | | |характеристик | | | | | |колісних | | | | | |сільськогосподарських| | | | | |та лісогосподарських | | | | | |тракторів | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |типу | червень |Мінагрополітики | | |Європейського |сільськогосподарських | |Мінекономіки | | |Парламенту та Ради ЄС|і лісогосподарських | |Держспоживстандарт| | |від 26 травня 2003 р.|тракторів, причепів до| |Мінпромполітики | | |N 2003/37/ЄС про |них та змінних | |Держкомлісгосп | | |затвердження типу |причіпних механізмів | | | | |сільськогосподарських| | | | | |та лісогосподарських | | | | | |тракторів, причепів | | | | | |до них та змінних | | | | | |причіпних механізмів,| | | | | |у тому числі систем | | | | | |деталей та окремих | | | | | |технічних вузлів і | | | | | |скасування директиви | | | | | |Ради ЄС від 4 березня| | | | | |1974 р. N 74/150/ЄЕС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|рівня шуму, | -"- |Мінагрополітики | | |29 березня 1977 р. |утворюваного | |Мінпромполітики | | |N 77/311/ЄЕС про |сільськогосподарськими| |Мінекономіки | | |зближення |та лісогосподарськими | |МОЗ | | |законодавства держав |тракторами | |Держспоживстандарт| | |- членів ЄС щодо | | | | | |рівня шуму, що | | | | | |утворюється | | | | | |сільськими та | | | | | |лісогосподарськими | | | | | |тракторами та | | | | | |сприймається водіями | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |відходів електричного | грудень |Мінприроди | | |Європейського |та електронного | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС|обладнання | | | | |від 27 січня 2003 р. | | | | | |N 2002/96/ЄС про | | | | | |відходи електричного | | | | | |та електронного | | | | | |обладнання | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |електромагнітної | липень |Мінпромполітики | | |Європейського |сумісності | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 15 грудня 2004 р.| | | | | |N 2004/108/ЄС про | | | | | |наближення | | | | | |законодавства держав | | | | | |- членів ЄС щодо | | | | | |електромагнітної | | | | | |сумісності та | | | | | |скасування директиви | | | | | |Ради ЄС від 3 травня | | | | | |1989 р. N 89/336/ЄЕС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |портових споруд для | вересень |Мінтрансзв'язку | | |Європейського |приймання утворюваних | |Мінприроди | | |Парламенту та Ради ЄС|на суднах відходів і | |Держспоживстандарт| | |від 27 листопада 2000|залишків вантажів | | | | |р. N 2000/59/ЄС про | | | | | |портове приймальне | | | | | |обладнання для | | | | | |корабельних відходів | | | | | |та залишків вантажу | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |радіо- та | -"- |Мінтрансзв'язку | | |Європейського |телекомунікаційного | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС|обладнання | |Мін'юст | | |від 9 березня 1999 р.| | | | | |N 1999/5/ЄС про | | | | | |радіообладнання і | | | | | |телекомунікаційне | | | | | |термінальне | | | | | |обладнання і взаємне | | | | | |визнання їх | | | | | |відповідності | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|позначень, що | вересень |Держгірпромнагляд | | |24 червня 1992 р. |необхідні для | |Держспоживстандарт| | |N 92/58/ЄЕС про |забезпечення безпеки і| |Мінпромполітики | | |мінімальні вимоги до |захисту здоров'я | |МОЗ | | |забезпечення |працівників | | | | |позначень безпеки та | | | | | |(або) гігієни на | | | | | |робочому місці | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |маркування |Директива |правил маркування | -"- |Держспоживстандарт| |продукції |Європейського |продуктів харчування | |МОЗ | | |Парламенту та Ради ЄС| | |Мінагрополітики | | |від 20 березня 2000 | | | | | |р. N 2000/13/ЄС про | | | | | |наближення | | | | | |законодавства держав | | | | | |- членів ЄС щодо | | | | | |маркування, | | | | | |презентації та | | | | | |реклами продуктів | | | | | |харчування з | | | | | |урахуванням змін, | | | | | |внесених директивою | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 30 січня 2008 р. | | | | | |N 2008/5/ЄС про | | | | | |обов'язкове | | | | | |зазначення на | | | | | |етикетці певних | | | | | |продуктів харчування | | | | | |деякої докладної | | | | | |інформації, крім | | | | | |тієї, що передбачена | | | | | |у директиві | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 20 березня 2000 | | | | | |р. N 2000/13/ЄС | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Регламент |застосування | грудень |Мінприроди | | |Європейського |екологічного | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС|маркування та | | | | |від 17 липня 2000 р. |декларації | | | | |N 1980/2000 | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|застосування правил | листопад |НАЕР | | |22 вересня 1992 р. N |енергетичного | |Держспоживстандарт| | |92/75/ЄЕС ( 994_367 )|маркування | | | | |про зазначення на |електрообладнання | | | | |етикетках та в |побутового | | | | |стандартній |призначення | | | | |інформації споживаної| | | | | |побутовими приладами | | | | | |енергії чи будь-яких | | | | | |інших ресурсів | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |ефективності кінцевого| -"- | -"- | | |Європейського |споживання енергії та | | | | |Парламенту та Ради ЄС|енергетичних послуг | | | | |від 5 квітня 2006 р. |(щодо енергетичного | | | | |N 2006/32/ЄС про |аудиту промислових | | | | |ефективність |підприємств) | | | | |кінцевого споживання | | | | | |енергії та | | | | | |енергетичні послуги, | | | | | |а також про | | | | | |скасування директиви | | | | | |Ради ЄС N 93/76/ЄЕС | | | | | |( 994_432 ) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рекомендація Ради ЄС |раціонального | -"- | -"- | | |від 25 жовтня 1977 р.|використання енергії | | | | |N 77/713 ( 994_980 ) |на промислових | | | | |про раціональне |підприємствах (щодо | | | | |використання енергії |енергетичного | | | | |на промислових |менеджменту | | | | |підприємствах |промислових | | | | | |підприємств) | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |прогулянкових суден | листопад |Мінтрансзв'язку | | |Європейського | | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС| | |Мін'юст | | |від 16 червня 1994 р.| | | | | |N 94/25/ЄС про | | | | | |зближення | | | | | |законодавства держав | | | | | |- членів ЄС щодо | | | | | |прогулянкових суден | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |піротехнічних виробів | -"- |МВС | | |Європейського | | |Держспоживстандарт| | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 23 травня 2007 р.| | | | | |N 2007/23/ЄС про | | | | | |випуск на ринок | | | | | |піротехнічних | | | | | |виробів | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |10. Енергетика, | | | | | |включаючи ядерну | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | липень |НАЕР | |діяльності |Європейського |Державної цільової | | | |електроенергетичного|Парламенту та Ради ЄС|економічної програми | | | |комплексу |від 5 квітня 2006 р. |енергоефективності на | | | | |N 2006/32/ЄС про |2010-2015 роки | | | | |ефективність | | | | | |кінцевого споживання | | | | | |енергії та | | | | | |енергетичні послуги і| | | | | |скасування директиви | | | | | |Ради ЄС від 13 | | | | | |вересня 1993 р. | | | | | |N 93/76/ЄЕС | | | | | |( 994_432 ) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | грудень |Мінпаливенерго | | |Європейського |Закону України "Про | | | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | | | |від 26 червня 2003 р.|Закону України "Про | | | | |N 2003/54/ЄС |електроенергетику" | | | | |( 994_571 ) про | | | | | |спільні правила для | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |електроенергії та | | | | | |скасування директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 19 грудня 1996 р.| | | | | |N 96/92/ЄС | | | | | |( 994_197 ) | | | | | |про забезпечення | | | | | |безпеки постачання | | | | | |електричної енергії в| | | | | |інфраструктуру | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень |Мінпаливенерго | | |Європейського |нормативно-правового | |НАЕР | | |Парламенту та Ради ЄС|акта щодо | | | | |від 26 червня 2003 р.|вдосконалення | | | | |N 2003/54/ЄС |процедури будівництва | | | | |( 994_571 ) про |генеруючих | | | | |спільні правила для |потужностей | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |електроенергії та | | | | | |скасування директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 19 грудня 1996 р.| | | | | |N 96/92/ЄС | | | | | |( 994_197 ) | | | | | |про спільні правила | | | | | |для внутрішнього | | | | | |ринку електроенергії | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |постанова Ради ЄС від|підготовка проекту | червень |Мінвуглепром | |діяльності вугільної|23 липня 2002 р. |Закону України "Про | |Держгірпромнагляд | |промисловості |N 1407/2002/ЄС про |державну підтримку | |Мінекономіки | | |надання державної |(субсидування) | |Мінфін | | |допомоги вугільній |вугільної | |Мін'юст | | |промисловості |промисловості з | | | | | |урахуванням вимог | | | | | |СОТ" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рішення вищого органу|підготовка проекту | вересень |Мінвуглепром | | |Європейського |Закону України "Про | |Держгірпромнагляд | | |Співтовариства |особливості | |Мінекономіки | | |вугілля та сталі від |приватизації | |Мінфін | | |16 листопада 1966 р. |підприємств вугільної | |Мін'юст | | |N 22/66 про |промисловості" | |Фонд | | |інформацію, що | | |державного майна | | |повинна подаватися | | | | | |підприємствами про їх| | | | | |інвестиції | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рішення вищого органу|підготовка проекту | вересень |Мінвуглепром | | |Європейського |Закону України "Про | |Мінекономіки | | |Співтовариства |інвестиційну | |Мінфін | | |вугілля та сталі від |діяльність у формі | |Мін'юст | | |16 листопада 1966 р. |капітальних вкладень у| | | | |N 22/66 про |вугільну | | | | |інформацію, що |промисловість" | | | | |повинна подаватися | | | | | |підприємствами про їх| | | | | |інвестиції | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива |підготовка проекту | -"- |Мінпаливенерго | |діяльності |Європейського |нормативно-правового | |НАЕР | |нафтогазового |Парламенту та Ради ЄС|акта щодо | | | |комплексу |від 26 червня 2003 р.|лібералізації ринку | | | | |N 2003/55/ЄС |природного газу | | | | |( 994_380 ) про | | | | | |спільні правила для | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |природного газу, що | | | | | |скасовує директиву | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 22 червня 1998 р.| | | | | |N 98/30/ЄС | | | | | |( 994_499 ) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- |Мінпаливенерго | | |26 квітня 2004 р. |нормативно-правового | | | | |N 2004/67/ЄС про |акта щодо створення | | | | |заходи із |умов для реагування на| | | | |забезпечення |ситуацію надзвичайного| | | | |постачання |характеру, | | | | |природного газу |забезпечення газом | | | | | |побутових споживачів | | | | | |та гарантій | | | | | |газопостачання | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | грудень |НКРЕ | | |29 червня 1990 р. |нормативно-правового | |Мінпаливенерго | | |N 90/377/ЄЕС |акта, згідно з яким | | | | |( 994_195 ) |НКРЕ визначається на | | | | |щодо підвищення |національному рівні | | | | |прозорості цін на газ|органом, що є | | | | |та електроенергію, що|аналогічним | | | | |призначені для |Статистичному органові| | | | |промислових |ЄС - SOEC, з наданням | | | | |споживачів |йому відповідних | | | | | |повноважень та функцій| | | | | |із збирання | | | | | |передбаченої | | | | | |директивою інформації | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | грудень |НКРЕ | | |Європейського |Закону України "Про | |Мінпаливенерго | | |Парламенту та Ради ЄС|ринок електричної | | | | |від 26 червня 2003 р.|енергії в Україні" | | | | |N 2003/54/ЄС | | | | | |( 994_571 ) про | | | | | |спільні правила для | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |електроенергії та | | | | | |скасування директиви | | | | | |N 96/92/ЄС | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- |Держатом- | |використання |22 грудня 2003 р. |постанови Кабінету | |регулювання | |відновлювальних |N 2003/122/Євратом |Міністрів України "Про| | | |джерел енергії |про контроль над |внесення змін до | | | | |закритими джерелами |постанови Кабінету | | | | |високого |Міністрів України від | | | | |радіоактивного |2 червня 2003 р. N | | | | |випромінювання і |813" (щодо перегляду | | | | |залишеними джерелами |Порядку взаємодії | | | | | |органів виконавчої | | | | | |влади та юридичних | | | | | |осіб, які провадять | | | | | |діяльність у сфері | | | | | |використання ядерної | | | | | |енергії, в разі | | | | | |виявлення | | | | | |радіонуклідних джерел | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання у | | | | | |незаконному обігу) | | | | | |( 813-2003-п ) | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Рішення Ради ЄС від 9|підготовка проекту | грудень |Держатом- | | |червня 1980 р. N |Закону України "Про | |регулювання | | |80/563/Євратом про |внесення змін до | | | | |схвалення |деяких законів України| | | | |Європейською Комісією|у зв'язку з | | | | |Міжнародної Конвенції|ратифікацією поправки | | | | |про фізичний захист |до Конвенції про | | | | |ядерного матеріалу |фізичний захист | | | | |( 995_024 ) |ядерного матеріалу" | | | | | | | | | | |Поправка до Конвенції| | | | | |про фізичний захист | | | | | |ядерного матеріалу | | | | | |( 951_013 ), рішення | | | | | |Ради ЄС від 10 липня | | | | | |2007 р. N | | | | | |2007/513/Євратом про | | | | | |ухвалення приєднання | | | | | |Євратому до оновленої| | | | | |Конвенції про | | | | | |фізичний захист | | | | | |ядерного матеріалу та| | | | | |ядерних установок | | | | | |( 995_024 ), | | | | | |декларація | | | | | |Євратому відповідно | | | | | |до статей 118 (4) | | | | | |та 17 (3) Конвенції | | | | | |про фізичний захист | | | | | |ядерного матеріалу та| | | | | |установок | | | | | |( 995_024 ) | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | -"- |Мінжитлокомунгосп | | |Європейського |Закону України "Про | | | | |Парламенту та Ради ЄС|енергетичну | | | | |від 19 грудня 2002 р.|ефективність | | | | |N 2002/91/ЄС |будівель" | | | | |про енергетичні | | | | | |характеристики | | | | | |будівель | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | вересень |НАЕР | | |Європейського |Закону України "Про | | | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | | | |від 27 вересня 2001 |Закону України "Про | | | | |р. N 2001/77/ЄС |альтернативні джерела | | | | |( 994_503 ) про |енергії" (щодо | | | | |сприяння виробництву |походження | | | | |електроенергії з |електроенергії) | | | | |відновлюваних джерел | | | | | |енергії на | | | | | |внутрішньому ринку | | | | | |електроенергії | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |проект Закону України | грудень |НАЕР | | |Європейського |"Про ефективне | |Мінпаливенерго | | |Парламенту та Ради ЄС|використання паливно- | | | | |від 5 квітня 2006 р. |енергетичних | | | | |N 2006/32/ЄС про |ресурсів" | | | | |ефективність | | | | | |кінцевого споживання | | | | | |енергії та | | | | | |енергетичні послуги і| | | | | |скасування директиви | | | | | |Ради ЄС N 93/76/ЄЕС | | | | | |( 994_432 ) | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |11. Транспорт | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | вересень |Мінтрансзв'язку | |автомобільного |20 грудня 1996 р. |нормативно-правового | |Мінпраці | |транспорту |N 96/96/ЄС про |акта щодо проведення | |МВС | | |приведення у |перевірок рівня | |Держспоживстандарт| | |відповідність |експлуатаційної | | | | |положень законів |придатності | | | | |держав - членів ЄС |транспортних засобів | | | | |щодо допуску до |та їх причепів | | | | |експлуатації колісних| | | | | |транспортних засобів | | | | | |та їх причепів, із | | | | | |змінами | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |технічні правила та |Спільна авіаційна |підготовка проекту | вересень |Мінтрансзв'язку | |стандарти в |вимога VLA Об'єднаних|нормативно-правового | |Мінпраці | |авіаційному |авіаційних властей |акта щодо застосування| |Держспоживстандарт| |транспорті |"Надлегкий літальний |Спільної авіаційної | |Мін'юст | | |апарат" |вимоги АПУ - VLA | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для дуже | | | | | |легких літаків" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- |Мінтрансзв'язку | | |вимога CS - 22 |нормативно-правового | |Держспоживстандарт| | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| |Мін'юст | | |властей "Планери та |Спільної авіаційної | | | | |планери, обладнані |вимоги АПУ - 22 | | | | |двигунами" |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |планерів та | | | | | |мотопланерів" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - 29 |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Великий |Спільної авіаційної | | | | |гвинтокрилий |вимоги АПУ - 29 | | | | |літальний апарат" |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |великих гвинтокрилих | | | | | |повітряних суден" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - 27 |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Малий |Спільної авіаційної | | | | |гвинтокрилий |вимоги АПУ - 27 | | | | |літальний апарат" |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для малих| | | | | |гвинтокрилих | | | | | |повітряних суден" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | вересень |Мінтрансзв'язку | | |вимога CS - VLR |нормативно-правового | |Держспоживстандарт| | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| |Мін'юст | | |властей "Надлегкий |Спільної авіаційної | | | | |гвинтокрилий |вимоги АПУ - VLR | | | | |літальний апарат" |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |надлегких гвинтокрилих| | | | | |повітряних суден" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - E |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Двигуни" |Спільної авіаційної | | | | | |вимоги АПУ - E | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |авіаційних двигунів" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - P |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Пропелер" |Спільної авіаційної | | | | | |вимоги АПУ - P | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |авіаційних гвинтів" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - APU |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Допоміжна |Спільної авіаційної | | | | |силова установка" |вимоги АПУ - APU | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |авіаційної допоміжної | | | | | |силової установки" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | вересень |Мінтрансзв'язку | | |вимога CS - ETSO |нормативно-правового | |Держспоживстандарт| | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| |Мін'юст | | |властей "Інструкція |Спільної авіаційної | | | | |щодо застосування |вимоги АПУ - ETSO | | | | |технічних |"Технічні умови | | | | |стандартів" |сертифікації - | | | | | |стандарти і компоненти| | | | | |та обладнання | | | | | |авіаційної техніки" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - AWO |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Експлуатація|Спільної авіаційної | | | | |за будь-якої погоди" |вимоги АПУ - AWO | | | | | |"Технічні умови для | | | | | |схвалення експлуатації| | | | | |за будь-яких погодних | | | | | |умов" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - 36 |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Авіаційний |Спільної авіаційної | | | | |шум" |вимоги АПУ - 36 | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації з шуму | | | | | |повітряних суден" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | -"- | | |вимога CS - 34 |нормативно-правового | | | | |Об'єднаних авіаційних|акта щодо застосування| | | | |властей "Емісія |Спільної авіаційної | | | | |авіаційних двигунів" |вимоги АПУ - 34 | | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |двигунів повітряних | | | | | |суден з емісії та | | | | | |викидів палива" | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Регламент |підготовка проекту | грудень |Мінтрансзв'язку | | |Європейської Комісії |нормативно-правового | |Держспоживстандарт| | |від 20 листопада 2003|акта щодо підтримки | |Мін'юст | | |р. N 2042/2003 про |льотної придатності | | | | |підтримку льотної |повітряних суден та | | | | |придатності |авіаційної техніки, | | | | |повітряних суден та |частин і пристроїв та | | | | |авіаційної техніки, |про визначення | | | | |частин і пристроїв |організацій і | | | | |та про визначення |персоналу, що | | | | |організацій і |залучатиметься до | | | | |персоналу, що |виконання таких | | | | |залучатиметься до |завдань | | | | |виконання таких | | | | | |завдань | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |правове регулювання |Директива Ради ЄС від|підготовка нормативно-| вересень |Мінтрансзв'язку | |діяльності |29 липня 1991 р. |правових актів щодо | |Мін'юст | |залізничного |N 91/440/ЄС про |реалізації Концепції | | | |транспорту |розвиток залізниць |Державної програми | | | | |Співтовариства, із |реформування | | | | |змінами, внесеними |залізничного | | | | |директивою |транспорту, схваленої | | | | |Європейського |розпорядженням | | | | |Парламенту та Ради ЄС|Кабінету Міністрів | | | | |від 26 лютого 2001 р.|України від 27 грудня | | | | |N 2001/12/ЄС |2006 р. N 651 | | | | | |( 651-2006-р ) | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |12. Законодавство | | | | | |про компанії | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Європейська Конвенція|підготовка проекту | травень |Мін'юст | | |про деякі міжнародні |Закону України "Про | |Мінекономіки | | |аспекти банкрутства |внесення змін до | |Мінфін | | |1990 року ( 994_540 )|деяких законів | | | | | |України" (щодо | | | | |Регламент Ради ЄС від|транскордонної | | | | |29 травня 2007 р. |неплатоспроможності) | | | | |N 1346/2000/ЄС про | | | | | |провадження у справах| | | | | |платоспроможності | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Перша директива Ради |підготовка проекту | вересень |Мін'юст | | |ЄС від 9 березня 1968|Закону України "Про | |Державна комісія з| | |р. N 68/151/ЄЕС |товариства з обмеженою| |цінних паперів та | | |( 994_453 ) про |відповідальністю" | |фондового ринку | | |узгодження гарантій, | | |Держком- | | |яких вимагають | | |підприємництво | | |держави - члени ЄС | | | | | |від товариств, у | | | | | |значенні статті 58 | | | | | |Договору про | | | | | |заснування ЄС | | | | | |( 994_017 ) з метою | | | | | |захисту інтересів | | | | | |учасників та третіх | | | | | |осіб з огляду на | | | | | |встановлення рівності| | | | | |таких гарантій у | | | | | |всьому | | | | | |Співтоваристві | | | | | | | | | | | |Четверта директива | | | | | |Ради ЄС від 25 липня | | | | | |1978 р. N 78/660/ЄЕС | | | | | |( 994_908 ) | | | | | |про річну звітність | | | | | |окремих видів | | | | | |товариств відповідно | | | | | |до статті 54 (3) (g) | | | | | |Договору про | | | | | |заснування ЄС | | | | | |( 994_017 ) | | | | | | | | | | | |Сьома директива Ради | | | | | |ЄС від 13 червня 1983| | | | | |р. N 83/349/ЄЕС про | | | | | |консолідовану | | | | | |звітність відповідно | | | | | |до статті 54 (3) (g) | | | | | |Договору про | | | | | |заснування ЄС | | | | | |( 994_017 ) | | | | | | | | | | | |Одинадцята директива | | | | | |Ради ЄС від 21 грудня| | | | | |1989 р. N 89/666/ЄЕС | | | | | |( 994_454 ) про | | | | | |вимоги щодо розкриття| | | | | |інформації стосовно | | | | | |філіалів, відкритих у| | | | | |державах-членах | | | | | |деякими товариствами,| | | | | |що зареєстровані в | | | | | |іншій державі | | | | | | | | | | | |Дванадцята директива | | | | | |Ради ЄС від 21 грудня| | | | | |1989 р. N 89/667/ЄЕС | | | | | |( 994_459 ) про | | | | | |товариства з | | | | | |обмеженою | | | | | |відповідальністю з | | | | | |одним членом | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| |13. Інтелектуальна | | | | | |власність | | | | | |--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | липень |МОН | | |3 жовтня 1989 р. |Закону України "Про | | | | |N 89/552/ЄС про |внесення змін до | | | | |координацію певних |деяких законодавчих | | | | |положень, що |актів з питань | | | | |визначені законами і |авторського права і | | | | |підзаконними актами, |суміжних прав" | | | | |та адміністративних | | | | | |заходів у державах - | | | | | |членах ЄС, що | | | | | |стосуються діяльності| | | | | |телевізійного | | | | | |мовлення | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Ради ЄС від 14 | | | | | |травня 1991 р. | | | | | |N 91/250/ЄЕС | | | | | |( 994_065 ) | | | | | |про правову охорону | | | | | |комп'ютерних програм | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |27 вересня 1993 р. N | | | | | |93/83/ЄЕС ( 994_433 )| | | | | |про координацію | | | | | |деяких положень | | | | | |авторського права і | | | | | |суміжних прав, їх | | | | | |застосування до | | | | | |супутникового | | | | | |мовлення та кабельної| | | | | |ретрансляції | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |12 грудня 2006 р. N | | | | | |2006/116/ЄС про строк| | | | | |захисту авторського | | | | | |права і деяких | | | | | |суміжних прав | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 11 березня 1996 | | | | | |р. N 96/9/ЄС | | | | | |( 994_241 ) | | | | | |про правову | | | | | |охорону баз даних | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 22 травня 2001 p.| | | | | |N 2001/29/ЄС про | | | | | |гармонізацію певних | | | | | |аспектів авторського | | | | | |права та суміжних | | | | | |прав в інформаційному| | | | | |суспільстві | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 27 вересня 2001 | | | | | |р. N 2001/84/ЄЕС про | | | | | |право слідування на | | | | | |користь автора | | | | | |оригіналу твору | | | | | |мистецтв | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 12 грудня 2006 р.| | | | | |N 2006/115/ЄС про | | | | | |право на прокат, | | | | | |право на позичку і | | | | | |деякі суміжні права у| | | | | |сфері інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |---------------------+----------------------+----------+------------------| | |Директива |підготовка проекту | липень |МОН | | |Європейського |Закону України "Про | | | | |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | | | |від 6 липня 1998 р. N|деяких законодавчих | | | | |98/44/ЄС про правову |актів з питань | | | | |охорону |інтелектуальної | | | | |біотехнологічних |власності" | | | | |винаходів | | | | | | | | | | | |Регламент Ради ЄС від| | | | | |18 червня 1992 р. | | | | | |N 1768/92 про | | | | | |розроблення | | | | | |додаткового | | | | | |охоронного | | | | | |сертифіката щодо | | | | | |медичних засобів | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 13 жовтня 1998 р.| | | | | |N 98/71/ЄЕС про | | | | | |правову охорону | | | | | |промислових зразків | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 16 грудня 1986 р.| | | | | |N 87/54/ЄЕС | | | | | |( 994_351 ) | | | | | |про правову | | | | | |охорону топографії | | | | | |напівпровідникових | | | | | |виробів | | | | | | | | | | | |Перша директива Ради | | | | | |ЄС від 21 грудня 1988| | | | | |р. N 89/104/ЄЕС | | | | | |( 994_352 ) про | | | | | |наближення | | | | | |законодавства держав | | | | | |- членів ЄС, що | | | | | |стосується торгових | | | | | |марок | | | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |20 березня 2006 р. N | | | | | |510/2006 про захист | | | | | |географічних | | | | | |зазначень і позначень| | | | | |походження | | | | | |сільськогосподарської| | | | | |продукції та | | | | | |продовольчих товарів | | | | | | | | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 29 квітня 2004 р.| | | | | |N 2004/48/ЄС про | | | | | |забезпечення | | | | | |дотримання прав | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності( 994_b39 ) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законодавчих актів
----------------------------------------------------------------------- |Імплементація | Найменування акта, | Строк | Відповідальні за | |положень сфер | щодо якого |виконання| виконання | | acquis | здійснюється | | | |communautaire,| супроводження | | | | в яких | | | | | здійснюється | | | | | адаптація | | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Банківське |проект Закону України| протягом|Національний банк (за | |право |"Про внесення змін до| року |згодою) | | |деяких Законів | | | | |України" (щодо | | | | |регулювання | | | | |діяльності банків) | | | | |(реєстраційний номер | | | | |0884) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Мінфін | | |"Про внесення змін до| |Національний банк (за | | |деяких законів | |згодою) | | |України" (щодо | |Фонд гарантування | | |ліквідації банків) | |вкладів фізичних осіб | | |(реєстраційний номер | |(за згодою) | | |2621) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Національний банк (за | | |"Про внесення змін до| |згодою) | | |Закону України "Про | |Фонд гарантування | | |Фонд гарантування | |вкладів фізичних осіб | | |вкладів фізичних | |(за згодою) | | |осіб" (реєстраційний | | | | |номер 2485) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Фінансові |проект Закону України| -"- |Державна комісія з | |послуги |"Про внесення змін до| |регулювання ринків | | |Закону України "Про | |фінансових послуг | | |страхування" (нова | |Державна комісія з | | |редакція) | |цінних паперів та | | | | |фондового ринку | | | | |Держкомпідприємництво | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Державна комісія з | | |"Про внесення змін до| |регулювання ринків | | |Закону України "Про | |фінансових послуг | | |недержавне пенсійне | |Державна комісія з | | |забезпечення" | |цінних паперів та | | |(реєстраційний номер | |фондового ринку | | |0882) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Державна комісія з | | |"Про внесення змін до| |регулювання ринків | | |деяких законів | |фінансових послуг | | |України щодо | |Національний банк (за | | |регулювання ринків | |згодою) | | |фінансових послуг" | |Державна комісія з | | |(реєстраційний номер | |цінних паперів та | | |3124) | |фондового ринку | | | | |Мінфін | | | | |Держспоживстандарт | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| протягом|Державна комісія з | | |"Про систему | року |цінних паперів та | | |депозитарного обліку | |фондового ринку | | |цінних паперів" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |3021) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Охорона праці |проект Закону України| -"- |Мінагрополітики | | |"Про ратифікацію | |Держгірпромнагляд | | |Конвенції Міжнародної| |МОЗ | | |організації праці | | | | |(МОП) N 184 про | | | | |безпеку та гігієну | | | | |праці в сільському | | | | |господарстві" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |0120) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Охорона |проект Закону України| -"- |Мінагрополітики | |здоров'я та |"Про ідентифікацію та| |Мінекономіки | |життя людей, |реєстрацію тварин" | |Мінфін | |тварин і |(реєстраційний номер | |Мін'юст | |рослин |3008) | |Держкомпідприємництво | | | | |Держспоживстандарт | | | | |МОЗ | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Мінагрополітики | | |"Про Загальнодержавну| |Держкомветмедицини | | |цільову економічну | |МОЗ | | |програму проведення | | | | |моніторингу залишків | | | | |ветеринарних | | | | |препаратів та | | | | |забруднювальних | | | | |речовин у живих | | | | |тваринах, продуктах | | | | |тваринного походження| | | | |і кормах, | | | | |а також у харчових | | | | |продуктах, | | | | |підконтрольних | | | | |ветеринарній службі, | | | | |на 2009 - 2014 роки" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |3402) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Довкілля |проект Закону України| протягом|Мінприроди | | |"Про затвердження | року | | | |Загальнодержавної | | | | |цільової екологічної | | | | |програми розвитку | | | | |заповідної справи на | | | | |період до 2020 року" | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- | -"- | | |"Про природно- | | | | |заповідний фонд | | | | |України" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |2747) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Захист прав |проект Закону України| -"- |Мінекономіки | |споживачів |"Про ринковий нагляд"| |Держспоживстандарт | | |(реєстраційний номер | |Мін'юст | | |1365) | |Держкомпідприємництво | | | | |МОЗ | | | | |Мінфін | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Держспоживстандарт | | |"Про відповідальність| | | | |за дефектну | | | | |продукцію" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |3422) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- | -"- | | |"Про загальну безпеку| | | | |продукції" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |3421) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Мін'юст | | |"Про внесення змін до| |МКТ | | |Закону України "Про | |Мінекономіки | | |туризм" щодо | |Держспоживстандарт | | |інформування | |Держкомпідприємництво | | |споживача туристичних| | | | |послуг" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |2599) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Державні |проект Закону України| -"- |Мінекономіки | |закупівлі |"Про закупівлю | | | | |товарів, робіт і | | | | |послуг за державні | | | | |кошти" (реєстраційний| | | | |номер 2263-1) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Енергетика, |проект Закону України| протягом|Мінпаливенерго | |включаючи |"Про внесення змін до| року |Держатомрегулювання | |ядерну |деяких законів | |МОЗ | | |України щодо | |МНС | | |впорядкування питань | | | | |соціального захисту | | | | |населення, яке | | | | |проживає в зонах | | | | |спостереження | | | | |підприємств з | | | | |видобування уранових | | | | |руд, ядерних | | | | |установок і об'єктів,| | | | |призначених для | | | | |поводження з | | | | |радіоактивними | | | | |відходами" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |2174) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |НКРЕ | | |"Про державне | |Мінпаливенерго | | |регулювання в | | | | |енергетиці України" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |0889) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- | -"- | | |"Про Національну | | | | |комісію регулювання | | | | |енергетики України" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |1372) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Законодавство |проект Закону України| -"- |Мін'юст | |про компанії |"Про внесення змін до| |Мінекономіки | | |деяких законів | |Мінфін | | |України" (щодо | | | | |транскордонної | | | | |неплатоспроможності) | | | |--------------+---------------------+---------+----------------------| |Інтелектуальна|проект Закону України| -"- |Держкомтелерадіо | |власність |"Про захист | | | | |професійної | | | | |діяльності | | | | |журналістів" | | | | |(реєстраційний номер | | | | |2636) | | | | |---------------------+---------+----------------------| | |проект Закону України| -"- |Держкомтелерадіо | | |"Про внесення змін до| |МЗС | | |Закону України "Про | | | | |рекламу" щодо | | | | |приведення у | | | | |відповідність з | | | | |Європейською | | | | |конвенцією про | | | | |транскордонне | | | | |телебачення | | | | |(реєстраційний номер | | | | |3081) | | | -----------------------------------------------------------------------
III. Організація протягом року Мін'юстом робіт із:
1) здійснення перекладу актів acquis communautaire на
українську мову;
2) проведення аналізу наслідків впровадження в законодавство
України актів acquis communautaire у сфері:
промислового забруднення;
управління відходами;
якості атмосферного повітря;
якості води;
ринку електроенергії;
ринку газу;
енергоефективності;
авіаційного транспорту;
морського транспорту;
виробництва продукції тваринного походження;
виробництва продукції рослинного походження.
3) забезпечення функціонування загальнодержавної
інформаційної мережі з питань права ЄС.вгору