Документ 4075-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про металобрухт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001
р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2006 р., N 22, ст. 184; 2007
р., N 34, ст. 448; 2011 р., N 25, ст. 185) такі зміни:
1) в абзаці дванадцятому статті 1, частинах сьомій і дев'ятій
статті 4, частині першій статті 5, частинах першій і третій статті
6 та абзаці четвертому частини першої статті 13 слова "суб'єкт
підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити
словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі;
2) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Імпорт металобрухту
Порядок імпорту (ввезення) та транзиту металобрухту
територією України визначається Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкт господарювання, який здійснює операції з
металобрухтом і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, що не
має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної
переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його
імпорт (ввезення) на територію України після укладення контракту
(договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку,
металургійну переробку металобрухту на території України
відповідно до порядку, зазначеного у частині першій цієї статті";
3) у тексті Закону ( 619-14 ) слова "суб'єкт підприємницької
діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт
підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і
числах замінити словами "суб'єкт господарювання, який здійснює
операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 грудня 2011 року
N 4075-VIвгору