Документ 4064-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 26 Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в Україні"
щодо забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виготовленими
за індивідуальним замовленням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 26 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 2-3, ст. 36) такі зміни:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Держава гарантує розробку, виробництво технічних та інших
засобів реабілітації та закупівлю спеціального автотранспорту,
виробів медичного призначення та забезпечення ними інвалідів,
дітей-інвалідів для соціальної адаптації, полегшення умов праці і
побуту, спілкування інвалідів, дітей-інвалідів, поширює інформацію
про таку продукцію";
2) частину сьому замінити двома частинами такого змісту:
"Облік інвалідів, дітей-інвалідів, які забезпечуються
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного
призначення, спеціальним автотранспортом, у межах повноважень
здійснюють органи праці та соціального захисту населення і охорони
здоров'я.
Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з
післягарантійного ремонту здійснюється у вигляді грошової допомоги
інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг
шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, що
виконали зазначені заявки та відповідають кваліфікаційним вимогам
( z1211-16 ), які визначені центральним органом виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики".
У зв'язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати
відповідно частинами дев'ятою - сімнадцятою;
3) частину дев'яту викласти в такій редакції:
"Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок
забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів затверджуються
Кабінетом Міністрів України";
4) у частині п'ятнадцятій слова "включенні їх продукції до
складу державного замовлення, в" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 листопада 2011 року
N 4064-VIвгору