Документ 406-99-п, поточна редакція — Прийняття від 16.03.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 березня 1999 р. N 406
Київ
Про порядок створення єдиної державної системи
контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення

Відповідно до Закону України "Про захист людини від впливу
іонізуючих випромінювань" ( 15/98-ВР ) і вжиття заходів для
зниження рівнів опромінення населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
енергетики, Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки, Міністерством з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ вжити заходів для створення до кінця 2000 року
єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз
опромінення населення, що формуються під дією різних джерел
іонізуючого випромінювання та джерел, обумовлених природним,
техногенно зміненим радіаційним фоном, а також під час проведення
медичних рентгенорадіологічних процедур (далі - єдина державна
система контролю та обліку індивідуальних доз опромінення
населення).
2. Міністерству охорони здоров'я за участю Академії медичних
наук подати до 1 жовтня 2000 р. Кабінетові Міністрів України
проект Положення про створення єдиної державної системи контролю
та обліку індивідуальних доз опромінення населення, передбачивши,
зокрема, організацію контролю та обліку індивідуальних доз
опромінення працівників підприємств, установ і організацій всіх
форм власності.
Установити, що контроль і облік індивідуальних доз
опромінення населення проводиться організаціями, які
використовують джерела іонізуючого випромінювання.
3. Міністерству охорони здоров'я із залученням Державного
комітету статистики розробити та затвердити до 1 вересня 2000 р. у
встановленому порядку єдині форми державного статистичного обліку
індивідуальних доз опромінення населення.
4. Міністерству фінансів під час розроблення проектів
Державного бюджету України на 2000 та наступні роки передбачати,
виходячи з можливостей бюджету, виділення коштів на організацію
робіт із створення єдиної державної системи контролю та обліку
індивідуальних доз опромінення населення.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33вгору