Деякі питання забезпечення функціонування підприємств титанової галузі
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 06.08.2014406
Документ 406-2014-п, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 26.03.2015, підстава - v1466805-15

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. № 406
Київ

Деякі питання забезпечення функціонування підприємств титанової галузі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Віднести до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі цілісні майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального і Вільногірського гірничо-металургійного комбінатів після припинення договору їх оренди з приватним акціонерним товариством “Кримський ТИТАН”.

Фонду державного майна передати в установленому порядку Міністерству економічного розвитку і торгівлі зазначені цілісні майнові комплекси.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі вжити в установленому порядку заходів до закріплення зазначених цілісних майнових комплексів на праві господарського відання за державним підприємством “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подати пропозиції щодо вжиття необхідних заходів для забезпечення найбільш ефективного функціонування підприємств титанової галузі, зокрема щодо їх організаційно-правової форми.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів подати пропозиції щодо обсягів та джерел фінансування для забезпечення безперебійного функціонування підприємств титанової галузі.

4. Державній службі геології та надр і Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки забезпечити в установленому законодавством порядку видачу державному підприємству “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” документів дозвільного характеру, а також:

актів гірничих відводів, необхідних для провадження ним статутної діяльності, пов’язаної з користуванням надрами Межирічного (Середня, Емілівська, Юрська, Осинова та Букінська ділянки) та Лемненського родовищ (Північно-Західна, Задорожна і Південно-Східна ділянки), з одночасним анулюванням (скасуванням) відповідних документів, виданих приватному акціонерному товариству “Кримський ТИТАН” чи його дочірнім підприємствам для користування такими ділянками надр;

акта гірничого відводу з метою видобування корисних копалин Малишевського родовища відповідно до поданої підприємством заяви після проведення геолого-економічної оцінки запасів зазначених корисних копалин та внесення змін до відповідного спеціального дозволу на користування надрами.

5. Житомирській та Дніпропетровській обласним державним адміністраціям разом з:

відповідними районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування забезпечити у тижневий строк після одержання державним підприємством “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” спеціальних дозволів на користування надрами та подання ним документів, передбачених законодавством, надання у постійне користування зазначеному підприємству земельних ділянок, розірвавши договори оренди із приватним акціонерним товариством “Кримський ТИТАН”;

Міністерством аграрної політики та продовольства, Державним агентством земельних ресурсів і Державним агентством лісових ресурсів забезпечити розроблення в установленому порядку відповідної документації із землеустрою щодо надання у постійне користування державному підприємству “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” нових земельних ділянок, необхідних для розширення та будівництва кар’єрів з видобування корисних копалин, та в разі потреби внести відповідні проекти актів Кабінету Міністрів України.

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 406

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 923 “Питання Іршанського гірничо-збагачувального і Вільногірського гірничо-металургійного комбінатів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 67, ст. 2326).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1277 “Деякі питання забезпечення діяльності державних підприємств “Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат” і “Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3163).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 181 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 923” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 630).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 317 “Деякі питання державних підприємств “Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат” і “Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат”.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 846 “Деякі питання приватизації”.вгору