Документ 406-2009-п, перша редакція — Прийняття від 28.04.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2009 р. N 406
Київ
Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері сільськогосподарського насінництва
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері
сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно
з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 406
КРИТЕРІЙ,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері сільськогосподарського насінництва
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, яка підлягає державному
нагляду (контролю) у сільськогосподарському насінництві, є
можливість виникнення біологічних ризиків, пов'язаних з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням,
зберіганням, а також іншим введенням в обіг насіння і садивного
матеріалу визначеної категорії (оригінального, елітного,
репродукційного) сільськогосподарських рослин (далі - насіння і
садивний матеріал).
2. Відповідно до встановленого критерію суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності з урахуванням
значення прийнятного ризику відносяться до одного з трьох ступенів
ризику: високого, середнього та незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що займаються виробництвом, заготівлею,
пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, іншим
введенням в обіг оригінального та елітного насіння і садивного
матеріалу, а також невизнаного насіння і садивного матеріалу без
права його реалізації.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що займаються виробництвом, заготівлею,
пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим
введенням в обіг репродукційного насіння і садивного матеріалу.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, які не віднесені до суб'єктів господарювання
з високим та середнім ступенем ризику.
6. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох груп за ступенем ризику господарської діяльності
у сфері сільськогосподарського насінництва, він відноситься до
групи з вищим ступенем ризику.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання у сфері сільськогосподарського
насінництва проводяться:
з високим ступенем ризику - не частіше двох разів на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
з незначним ступенем ризику - один раз на два роки.вгору