Документ 406-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

у пункті 19 слова "органами Державної митної служби України" замінити словами "органами доходів і зборів";

у пункті 33 слово "митними" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у тексті Закону слова "митні органи України" та "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

80. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова "державної податкової служби" замінити словами "доходів і зборів".

81. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у пунктах 1, 2 та 3 частини першої статті 11, абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14, абзаці дев’ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова "фіксований податок" виключити;

2) у статті 21:

абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів";

у частині другій слова "постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)";

3) статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію".

82. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2009 р., № 36-37, ст. 511):

1) у назві та тексті статті 15 слова "начальницького складу податкової міліції" замінити словами "начальницького і рядового складу податкової міліції";

2) в абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

83. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2012 р., № 19-20, ст. 176; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI):

1) частину другу статті 38 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митної справи" виключити;

2) пункт 9 частини першої статті 39 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митної справи" виключити.

84. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192) слова "Державна митна служба України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

85. В абзаці третьому статті 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2-3, ст. 35; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

86. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у підпункті 13.5.3 пункту 13.5 статті 13 слова "податковими органами" замінити словами "органами доходів і зборів".

87. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

88. У статті 24 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147) слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

89. У частині шостій статті 15 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

90. У частині п’ятій статті 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2011 р., № 33, ст. 327) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

91. У частині другій статті 3 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

92. В абзаці четвертому частини першої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

93. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) у статті 11:

в абзаці восьмому частини п’ятої слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

у частині одинадцятій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) в абзаці першому частини другої статті 12 слова "із забезпечення реалізації єдиної державної податкової політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

94. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 194; 2007 р., № 3, ст. 20; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині п’ятій статті 9 слова "Державна митна служба України" замінити словами "Органи доходів і зборів";

2) у частині сорок четвертій статті 16 слова "державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

3) у частині четвертій статті 17 слова "митні органи України" замінити словами "органи доходів і зборів";

4) у частині четвертій статті 23 слова "органи державної митної служби" замінити словами "органи доходів і зборів";

5) у першому реченні частини другої статті 37 слова "органів державної податкової" замінити словами "органів доходів і зборів", а слово "митних" виключити.

95. У частині другій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) слова "валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства".

96. У Законі України "Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 15, ст. 193):

1) у пункті 1:

абзац другий підпункту "д" викласти в такій редакції:

"акцизного податку";

абзац другий підпункту "е" викласти в такій редакції:

"збору за першу реєстрацію транспортного засобу";

абзац шостий підпункту "є" замінити двома абзацами такого змісту:

"збору за спеціальне використання води;

збору за спеціальне використання лісових ресурсів";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток B) є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

Пенсійний фонд України".

97. У частині другій статті 3 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28, ст. 253) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

98. В абзаці одинадцятому статті 10 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755) слово "митниці" замінити словами "органу доходів і зборів".

99. У Законі України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46):

1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова "начальником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова "керівником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

3) в абзаці четвертому частини шостої статті 6 слова "із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи" замінити словами "з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова "керівником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

5) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

{Пункт 100 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

{Пункт 101 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

102. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 1 після слів "Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування" доповнити словами "(далі - Державний реєстр)";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), та його територіальні органи";

у пункті 6 слова "територіальними органами Пенсійного фонду України" замінити словами "органом доходів і зборів";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) - орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру та виконувати інші функції, передбачені законом";

2) у статті 5:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи), - з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом";

в абзаці другому слово та цифру "пункті 1" замінити словом та цифрами "пунктах 1, 4, 5", а слова "Пенсійним фондом" замінити словами "органом доходів і зборів";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п’ятому та сьомому пункту 1 та пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою";

доповнити абзацом такого змісту:

"Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом";

у частині другій слова "Пенсійним фондом" замінити словами "органом доходів і зборів";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Порядок надання органом доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України";

3) у статті 6:

у частині першій:

у пункті 1 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції";

у пункті 2 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 3 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції";

у пункті 4 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів та Пенсійного фонду";

у частині другій:

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - посадових осіб органів Пенсійного фонду за наявності направлення та/або наказу про перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;

4) подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у пункті 5 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 8 слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "у складі звітності", а слова "Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "Державному реєстрі";

у пункті 10 слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "у складі звітності", а слова "Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "Державного реєстру";

у пункті 11 слова "у територіальному органі Пенсійного фонду" замінити словами "в органі доходів і зборів";

4) у статті 8:

друге речення частини другої виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частині адміністрування - Податковим кодексом України, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

абзац перший частини двадцять восьмої після слів "за пропозицією" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

5) у статті 9:

у частині третій слова "Обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного фонду" замінити словами "Обчислення єдиного внеску органами доходів і зборів", а слова "подається платниками до територіальних органів Пенсійного фонду" - словами "подається платниками до органів доходів і зборів";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці другому слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру здійснюються у гривнях органами доходів і зборів за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску";

у частині шостій:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску;

Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці третьому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині восьмій:

в абзаці другому слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

в абзаці п’ятому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині десятій:

у пункті 1 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 3 слова "Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у частині чотирнадцятій слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів", а слова "Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "реєстру страхувальників Державного реєстру";

6) у статті 10:

у частині третій:

в абзаці першому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці другому слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці першому частини сьомої слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

в абзаці першому пункту 2 частини восьмої слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

в абзаці третьому частини дев’ятої слова "органах Пенсійного фонду" замінити словами "органах доходів і зборів";

7) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій.

Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки органів доходів і зборів страхових коштів здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів";

пункт 1 після слів "на рахунки" доповнити словами "Пенсійного фонду";

8) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ, ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

9) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує та спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;

2) забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;

4) встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

5) формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;

6) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7) узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

8) надає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України;

10) здійснює інші функції, передбачені законодавством";

10) доповнити статтею 12-1 такого змісту:

"Стаття 12-1. Функції Пенсійного фонду

1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону;

2) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3) здійснює контроль, у тому числі спільно з органами доходів і зборів, за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

4) бере участь в аналізі та прогнозі надходження коштів від сплати єдиного внеску;

5) здійснює інші функції, передбачені законодавством";

11) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Права органів доходів і зборів

1. Органи доходів і зборів мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом;

2) проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;

5) ініціювати застосування до платників єдиного внеску судових процедур банкрутства;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством";

12) доповнити статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених цим Законом;

2) брати участь у планових перевірках, які проводяться органами доходів і зборів, для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, та у випадках, передбачених законом, проводити позапланові перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів страхувальників щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час таких перевірок";

3) надавати консультації з питань відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, та ведення цього реєстру;

4) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх невиконання у місячний строк - вносити відповідні зміни до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

5) притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушеннях, пов’язаних з поданням недостовірних відомостей, що використовуються у реєстрі застрахованих осіб;

6) здійснювати інші функції, передбачені законодавством";

13) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Обов’язки органів доходів і зборів

1. Органи доходів і зборів зобов’язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру;

5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;

6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз’яснювати їхні права і обов’язки;

7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску;

8) надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом";

14) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Обов’язки Пенсійного фонду та його територіальних органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов’язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру";

15) статтю 15 виключити;

16) у статті 16:

у назві слова "загальнообов’язкового державного соціального страхування" виключити;

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Державний реєстр створюється для забезпечення";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

17) у статті 17:

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України "Про інформацію" виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та для обміну інформацією з Централізованим банком даних з проблем інвалідності.

2. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно із зазначеним центральним органом виконавчої влади";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

18) у частині першій статті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду від";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру";

19) у статті 19:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у пункті 1 частини другої слова "ідентифікаційний код" замінити словами "податковий номер", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" замінити словами "центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника та його клас професійного ризику виробництва у встановленому";

20) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";

21) у статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства";

22) назву розділу VI викласти в такій редакції:

"Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ, ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБІР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

23) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей.

2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування зобов’язані:

1) надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

24) у статті 24:

у частині першій слова "органі Пенсійного фонду" замінити словами "органі доходів і зборів", а слова "у Пенсійному фонді України" - словами "в органі доходів і зборів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "правлінням Пенсійного фонду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

в абзаці другому слова "органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

25) у статті 25:

у частині першій слова "органами Пенсійного фонду" замінити словами "органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду";

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату";

в абзаці третьому слово "робочих" замінити словом "календарних";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку";

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

"У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки";

в абзаці десятому слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці дев’ятому", а слова "територіальний орган Пенсійного фонду" - словами "орган доходів і зборів";

у частині п’ятій слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

у пункті 3 слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";вгору