Документ 4052-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.274 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:
 
     1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або" замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";
 
     2) у розділі V "Прикінцеві положення":
 
     у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";
 
     у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2013 року".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4052-VIвгору