Документ 405/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.06.1996, підстава - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про внесення зміни до статті 56
Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 42, ст. 303 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 56 Конституції (Основного Закону)
України ( 888-09 ) викласти в такій редакції:
"Громадянин має право у встановленому законом порядку
оскаржити до суду рішення, дії або бездіяльність державних
органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської
діяльності, якщо він вважає, що цим порушено його права і
свободи".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 405/95-ВРвгору