Документ 405-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2013. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.711)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. У статті 3, пунктах 5, 6, 10, 12, 14, 22, 28, 29, 37, 40, 41, 42, 49 частини першої статті 4, частині першій статті 7, статтях 8, 11, 12, частинах третій - шостій та дванадцятій статті 13, статтях 14, 15, пункті 1 частини першої статті 16, статтях 19-21, 23, частині п’ятій статті 24, статтях 27-29, 31, 33-35, 41, 43-45, 47, 48, частині другій, пунктах 2-4, 6-8 частини третьої та частині четвертій статті 52, статтях 53, 54, частині першій, абзаці першому, пунктах 3, 4, підпункті "а" пункту 5 частини другої, частинах четвертій, п’ятій та сьомій - десятій статті 55, статтях 57-60, 63, 64, 66, 68, 69, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 90-93, частині другій статті 95, статтях 96, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 114, 116-118, 120, 122-125, 127-129, 132, 134, 136-138, 141, 143, 145, 146, 149-154, 156, 157, 160, 165-168, 173, 176, 178, частині другій статті 180, статтях 184-194, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206-210, 214-216, 218-220, 223, 225-229, 233, 237, назві розділу VII, назві глави 37, статтях 238-244, 247-250, 252-256, частинах третій, восьмій та дев’ятій статті 257, статтях 258-269, статтях 278, 289, 293, 295-299, 301, частині першій статті 304, назві розділу X, назві глави 44, статтях 305, 307-310, частинах першій, другій, четвертій, шостій, восьмій, дев’ятій, одинадцятій та дванадцятій статті 311, статтях 312-316, 318, 319, частині другій статті 320, статтях 321-327, 329, 330, 333-348, назві, частинах другій, четвертій, шостій та сьомій статті 349, пунктах 2-9 частини першої та частині другій статті 350, статтях 351-354, частинах першій, другій, четвертій - дев’ятій, одинадцятій та двадцятій - двадцять другій статті 356, першому реченні частини шостої, частині сьомій, другому реченні частини чотирнадцятої, частинах шістнадцятій та дев’ятнадцятій статті 357, статтях 359, 361-363, 365, 368, 369, 372, 374, 377, 379-381, 383, 387, 394, 395, назві глави 57, статтях 397-401, 403, назві розділу XV, назві глави 58, статтях 404, 416, 418, 422, 425, 428, 429, 431-433, 435, 439-441, 444, 446, 448, 450, 451, назві статті 452, статтях 455, 456, 458, 460, 466, 467, 469, 470, 474, 475, 478, 482, 483, 485, 490, 491, 493-499, 501-503, 505-507, 509, 510, 513, 514, частині п’ятій статті 515, статтях 517-527, 529, 530, назві глави 73, статтях 534-542, частині другій статті 556, частині другій статті 557, назві глави 77, назві та частинах другій - четвертій статті 558, статтях 560, 561, назві та першому реченні частини першої статті 562, назві, абзаці першому, пунктах 2 та 5 частини першої статті 565, назві статті 566, статті 567, частині другій статті 572 та частині другій статті 574 слова "митний орган" у всіх відмінках та числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку та числі.

2. У частині першій статті 4:

у пункті 24 слова "митними органами в межах своїх повноважень" виключити;

доповнити пунктами 34-1 та 64 такого змісту:

"34-1) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости";

"64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, - центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску";

у пункті 41 слово "декларантом" виключити.

3. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Державна митна політика

1. Державна митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. Державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики".

4. У частині третій статті 7 слова "статус митної служби України та основні питання організації її діяльності" замінити словами "правовий статус органів доходів і зборів".

5. У частині четвертій статті 7, частинах четвертій, шостій, сьомій, десятій та тринадцятій статті 13, статтях 18, 21, 23, пункті 2 частини другої та частині п’ятій статті 25, статтях 28, 31, 34, 35, 52, 55, 68, 78, 86, 102, 112, 120, 123, 129, 137, 143, 146, 149, 153, 160, 165, 167, 173, 188, 194, 201, 202, 220, 228-233, 237, 239, 246, 247, 253, частині шостій статті 257, статтях 264, 298-301, 304, 307, 311, 313, 314, 318, 320, 327, 330, 331, 338-343, частині третій та пункті 1 частини сьомої статті 346, 348, частинах п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 356, частинах восьмій та шістнадцятій - вісімнадцятій статті 357, статтях 363, 365, 377, 379, 390, 398, 405-407, 412, 415, 422, 428, 431, 435, 437, 439, 440, 445, 446, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 490, 493, 494, 507-509, 513, 514, 520, 521, 523, 529, 530, частині третій статті 541, частинах другій та п’ятій статті 546, статтях 547, 552, 553, 564, 576, 581 та 590 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідних відмінках.

6. У частині восьмій статті 13 слова "посадові особи спеціалізованих митних органів, фахівці та експерти галузевих міністерств і відомств за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "фахівці та експерти галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

7. У частині першій статті 22, частині другій статті 450, частині п’ятій статті 499, частині першій статті 546, назві розділу XX, назвах глав 74 та 75, назві та частині першій статті 552, статті 553, назві глави 76, назві статті 555, назві та частині першій статті 557, другому реченні частини першої статті 562, частині першій статті 572, назві та частині першій статті 574, частинах першій і третій статті 575, статтях 576, 577, назві глави 81, статтях 579, 580, назві глави 82, статтях 581, 582, частинах першій і четвертій статті 583, частинах першій, другій, п’ятій і шостій статті 584, назві глави 83, статтях 585-587, 589, абзаці шостому пункту 10 розділу XXI слова "митна служба України", "митна служба" в усіх відмінках і числах замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

8. У назві глави 4, частинах першій - третій статті 24, назві та частині третій статті 25, статті 30 слова "митний орган, організація" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

9. У статті 25:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осіб та інших працівників органів доходів і зборів є керівники цих органів";

пункт 3 частини другої та частину шосту виключити.

10. У другому реченні частини третьої статті 33 слова "між митними" замінити словами "між органами доходів і зборів".

11. У підпункті "б" пункту 5 частини другої статті 55 слова "у митному органі" замінити словами "до органу".

12. У частині сьомій статті 69 слова та цифру "у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу" замінити словами та цифрою "до органу вищого рівня відповідно до глави 4 цього Кодексу або до суду".

13. В абзаці першому пункту 3 частини другої статті 78 слова "поміщувалися у режим" замінити словами "поміщувалися у митний режим".

14. У пункті 1 частини першої статті 95 слова "одного митного органу" замінити словами "однієї митниці".

15. У другому реченні частини першої статті 97 слова "між митними органами або в межах одного митного органу" замінити словами "між органами доходів і зборів або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів".

16. У частині третій статті 180 слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

17. У статті 255:

пункт 6 частини другої викласти в такій редакції:

"6) подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Не допускається перевищення строку, зазначеного у частині першій цієї статті, у зв’язку з проведенням правоохоронними органами та підрозділами внутрішньої безпеки органів доходів і зборів спеціальних операцій, перевірок та інших заходів, які не є операціями, що здійснюються в рамках виконання процедур митного контролю".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою.

18. Частину четверту статті 257 викласти в такій редакції:

"4. У системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає територіальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях та підприємствам усі необхідні послуги електронного цифрового підпису".

19. У пунктах 3 і 6 частини четвертої та абзаці першому частини восьмої статті 307 слово "митниця" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

20. Частину десяту статті 311 викласти в такій редакції:

"10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення особою зобов’язань із сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше двох годин після того, як орган доходів і зборів отримає підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цим органом доходів і зборів. При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді органом доходів і зборів на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного митного забезпечення".

21. У пункті 2 частини першої статті 315 слова "органу державної податкової служби за місцем реєстрації" замінити словами "контролюючого органу за місцем реєстрації юридичної особи як платника податків".

22. У статті 320:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю";

у частині третій слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "митниця (митний пост)" у відповідному відмінку і числі.

23. Абзац перший частини шостої статті 321 викласти в такій редакції:

"6. Перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем закінчується".

24. У статті 332:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці (митного поста), які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом";

у частині третій слова "митні органи" замінити словами "митниці (митні пости)".

25. У частині четвертій статті 334 слово "податкові" виключити.

26. Третє речення частини п’ятої статті 338 викласти в такій редакції: "З метою проведення огляду (переогляду) товарів посадові особи органів доходів і зборів самостійно вживають заходів, передбачених цим Кодексом, на всій митній території України, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги".

27. У другому реченні частини п’ятої статті 346 слова "органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою митних платежів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

28. Частини першу і третю статті 349 викласти в такій редакції:

"1. Посадові особи органу доходів і зборів мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевірки декларанта чи зустрічної звірки на підприємстві за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення керівнику відповідного підприємства або уповноваженій ним особі під розписку посвідчення на право проведення перевірки, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу доходів і зборів, мета проведення перевірки, вид (планова чи позапланова) та підстави її проведення, дати початку та закінчення перевірки, посади, спеціальні звання та прізвища посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, пред’явлення службових посвідчень зазначених осіб, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки";

"3. Ненадання керівнику підприємства або уповноваженій ним особі копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки, непред’явлення службових посвідчень посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, та посвідчення на право проведення перевірки або їх надання (пред’явлення) з порушенням вимог, установлених частинами першою і другою цієї статті, є підставою для недопуску посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки".

29. Пункт 1 частини першої статті 350 викласти в такій редакції:

"1) вимагати від посадових осіб органу доходів і зборів повідомлення підстав для проведення перевірки, пред’явлення посвідчення на право проведення перевірки, службових посвідчень посадових осіб органів доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки".

30. Частину дев’ятнадцяту статті 356 викласти в такій редакції:

"19. Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, яким призначено таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або після отримання органом доходів і зборів примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів. Ненадання примірників результатів досліджень у зазначений термін є порушенням службових обов’язків посадовими особами органу доходів і зборів".

31. У статті 357:

частини першу - четверту викласти в такій редакції:

"1. Взяті проби (зразки) під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою органу доходів і зборів до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи до його відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертиз).

2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.

3. Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах (організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи).

4. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівника органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів";

у частині п’ятій слова "(аналіз, експертиза)" замінити словами "(аналізи, експертизи)", а слово "здійснюється" - словом "проводяться";

третє речення частини шостої викласти у такій редакції: "У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівник органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівник відповідної експертної установи (організації) приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи)";

в абзаці першому частини дев’ятої слова "досліджень (аналізів, експертиз)" замінити словами "дослідження (аналізу, експертизи)";

у першому реченні частини чотирнадцятої слова "у спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення" замінити словами "у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (його відокремленому підрозділі)";

у частині шістнадцятій слова "в результаті дослідження яких у їх складі" замінити словами "у складі яких за результатами їх дослідження (аналізу, експертизи)".

32. У статті 452:

друге речення частини першої виключити;

у частині другій слова "органам державної податкової служби" виключити.

33. Статтю 454 викласти у такій редакції:

"Стаття 454. Відомчі класифікатори

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, розробляє, затверджує, впроваджує та здійснює ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи - нормативно-технічних документів, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.

2. Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для цілей, передбачених цим Кодексом.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує державні органи та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за 10 днів до набрання чинності такими змінами".

34. У статті 515:

перше речення частини другої викласти у такій редакції:

"2. Експертиза проводиться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремлених підрозділів та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил";

у частині третій слова "проведеного ним дослідження" замінити словами "проведеної ним експертизи".

35. У статті 516:

у назві слова "посадовою особою митного органу" виключити;

перше речення частини першої викласти у такій редакції:

"1. Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, у якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза".

36. Статтю 543 викласти у такій редакції:

"Стаття 543. Здійснення державної митної справи

1. Безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів".

37. У статті 544:

у назві та частині першій слова "митної служби України" замінити словами "органів доходів і зборів";

у частині другій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів виконують такі основні завдання";

пункт 3 доповнити словами "здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення";

пункт 6 доповнити словами "організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії";

доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України";

пункт 9 доповнити словами "недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів";

пункт 11 доповнити словами "надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора";вгору