Документ 4048-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.242 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
( 4047-12 ) з дня його опублікування.
2. Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6
статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року
N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п",
"р", "с", "т" і "у", зараховується у 1994-1998 роках до державного
бюджету, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації
громадян.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4048-XIIвгору