Документ 4045-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про ветеринарну медицину"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.240
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
     - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     II. Статті 107 і 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
 
     Порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України "Про ветеринарну медицину", іншими актами законодавства, а також розпоряджень місцевих органів державної виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями,-
     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати, на службових осіб - у розмірі до шести мінімальних заробітних плат";
 
     "Стаття 238. Органи державного ветеринарного контролю
 
     Органи державного ветеринарного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107).
     Від імені органів державного ветеринарного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення:
     1) головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники - штраф на громадян у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до шести мінімальних заробітних плат;
     2) головні державні інспектори ветеринарної медицини Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головний державний інспектор ветеринарної медицини на транспорті і державному кордоні та їх заступники - штраф на громадян у розмірі до половини мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до чотирьох мінімальних заробітних плат;
     3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, залізниць, транспортних і прикордонних пунктів - штраф на громадян у розмірі до половини мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до трьох мінімальних заробітних плат;
     4) завідуючі дільничними лікарнями державної ветеринарної медицини, дільницями ветеринарної медицини, начальники ветеринарного нагляду на дезинфекційно-промивальних станціях і пунктах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках - штраф на громадян у розмірі до половини мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до двох мінімальних заробітних плат.
     Службовими особами органів державної ветеринарної медицини штраф може стягуватися на місці з громадян у розмірі до половини мінімальної заробітної плати, із службових осіб - до однієї мінімальної заробітної плати".

 
 Президент України               Л.КРАВЧУК 
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4045-XIIвгору