Документ 4040-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.1994. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.236 )

 
     З метою вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у галузі житлово-комунального господарства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) такі зміни і доповнення:
     абзац двадцятий пункту першого виключити;
     пункт 1-1 після цифр "97-1" доповнити цифрами "103-1, 103-2", після цифр "158 - 160-4" - цифрами "183", а цифри "152, 153" замінити цифрами "149 - 154".
 
     Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

 
 Президент України               Л.КРАВЧУК 
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4040-XIIвгору