Документ 4039-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.05.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнення до Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.234 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168)
доповнити абзацом такого змісту:
"судово-експертна діяльність".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4039-XIIвгору