Документ 4023-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.06.2015, підстава - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР,
2015, N 23, ст.158 }
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" щодо ліцензування діяльності
у сфері інтелектуальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 25, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 8 частини першої статті 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2011 р., N 11, ст. 69, N 48-49, ст. 536) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4023-VIвгору