Про направлення на Волзький автомобільний завод кваліфікованих робітників
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Інші від 04.08.1970402
Документ 402-70-п, поточна редакція — Прийняття від 04.08.1970

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 1970 р. N 402
Київ
Про направлення на Волзький автомобільний
завод кваліфікованих робітників

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 липня 1370 р. N 528 Центральний Комітет КП України і Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський
міськвиконкоми, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по
використанню трудових ресурсів забезпечити направлення в
1970-1972 роках в установленому порядку 1500 кваліфікованих
робітників, які виявили бажання перейти на постійну роботу на
Волзький автомобільний завод з інших підприємств і організацій,
незалежно від їх відомчого підпорядкування, в кількості і в строки
згідно з додатком.
Міністерствам і відомствам УРСР, а також керівникам
підприємств і організацій безперешкодно звільняти з роботи
робітників, які виявили бажання перейти в порядку переведення на
постійну роботу на Волзький автомобільний завод.
2. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по використанню
трудових ресурсів забезпечити роз'яснювальну роботу, відбір,
оформлення відповідних документів та організацію переїзду
робітників, які бажають працювати на Волзькому автомобільному
заводі.
3. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, обкомів КП
України, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 13 липня 1970 р. N 528:
1) Встановили, що:
а) працівникам, переведеним на постійну роботу на Волзький
автомобільний завод, одноразова допомога, передбачена постановою
ЦВК і РНК СРСР від 23 листопада 1931 р. "про компенсації і
гарантії при переведенні, прийманні знову і направлені на роботу в
інші місцевості" (ЗЗ СРСР 1931 р. N 68, ст. 453), виплачується у
подвійному розмірі;
б) за кваліфікованими робітниками, починаючи з III розряду,
що переводяться на постійну роботу на Волзький автомобільний завод
з інших підприємств і організацій, зберігається середня заробітна
плата на період освоєння виробництва, але не більш як на
6 місяців, якщо заробітна плата на новому місці нижче їх
заробітку, одержуваного за попереднім місцем роботи;
в) оплата вартості проїзду членів сім'ї працівника, який
переводиться на постійну роботу на Волзький автомобільний завод, і
провозу їх майна, а також видача одноразової допомоги на членів
сім'ї провадяться за рахунок Волзького автомобільного заводу не
пізніше 2 років з дня переведення працівника.
2) Зобов'язали Міністерство автомобільної промисловості:
а) подати в місячний строк республіканським органам по
використанню трудових ресурсів РРФСР і Української РСР дані про
розподіл за професіями встановлених на 1970 рік завдань по
направленню кваліфікованих робітників на Волзький автомобільний
завод з діючих підприємств і організацій, а також
інформаційно-довідкові матеріали про умови праці і побуту на
Волзькому автомобільному заводі.
В наступні роки подавати дані про розподіл робітників за
професіями за 2 місяці до початку року;
б) направляти представників Волзького автомобільного заводу в
області, краї і автономні республіки для подання органам по
використанню трудових ресурсів допомоги в проведенні
роз'яснювальної роботи серед робітників, відборі з числа осіб, які
бажають працювати на Волзькому автомобільному заводі,
кваліфікованих робітників за професіями, які потрібні заводу, в
оформленні відповідних документів, зв'язаних з переведенням
робітників на роботу на Волзький автомобільний завод, і в
організації переїзду їх до місця роботи.
4. Обкомам КП України встановити постійний контроль за
виконанням пункту 1 цієї постанови, подавати місцевим радянським
органам необхідну допомогу в своєчасному і якісному відборі
кваліфікованих робітників і направленні їх на постійну роботу на
Волзький автомобільний завод.

Секретар Центрального Комітету КП України П.ШЕЛЕСТ
Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Інд. 26

Додаток
до постанови ЦК КП УКраїни і
Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1970 р. N 402
ЗАВДАННЯ
по направленню в 1970-1972 роках кваліфікованих
робітників на Волзький автомобільний завод з
діючих підприємств і організацій

(кількість чол.) ------------------------------------------------------------------ Області, міста |Підлягає | В тому числі: |направлен-|-------------------------------- |ню в 1970-| 1970 | 1971 | 1972 |1972 роках| рік | рік | рік |всього | | | ------------------------------------------------------------------ Вінницька 45 15 15 15
Волинська 15 5 5 5
Ворошиловградська 45 15 15 15
Дніпропетровська 150 50 50 50
Донецька 150 50 50 50
Житомирська 30 10 10 10
Закарпатська 15 5 5 5
Запорізька 120 40 40 40
Івано-Франківська 30 10 10 10
Київська 30 10 10 10
Кіровоградська 45 15 15 15
Кримська 30 10 10 10
Львівська 90 30 30 30
Миколаївська 45 15 15 15
Одеська 105 35 35 35
Полтавська 45 15 15 15
Ровенська 30 10 10 10
Сумська 45 15 15 15
Тернопільська 15 5 5 5
Харківська 150 50 50 50
Херсонська 45 15 15 15
Хмельницька 45 15 15 15
Черкаська 45 15 15 15
Чернівецька 30 10 10 10
Чернігівська 30 10 10 10
м. Київ 45 15 15 15
м. Севастополь 30 10 10 10
Всього 1500 500 500 500
Примітка. Завдання областям по направленню кваліфікованих
робітників на Волзький автомобільний завод встановлені
без урахування робітників, які переводяться
Мінавтопромом з підприємств автомобільної промисловості.вгору