Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126
Постановление Кабинета Министров Украины от 03.09.2014402
Документ 402-2014-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.11.2018, основание - 895-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2014 р. № 402
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 895 від 31.10.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 82, ст. 2774; 2013 p., № 31, ст. 1079) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 402

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 жовтня 2009 р. № 1126

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів “суден флоту рибної промисловості” доповнити словами “Державним агентством рибного господарства”.

2. У критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, затверджених зазначеною постановою:

1) назву критеріїв доповнити словом “Держрибагентством”;

2) у пункті 1:

абзац перший після слів “в галузі рибного господарства” доповнити словами “, у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Держрибагентством”;

підпункт 1 після слів “небезпечних вантажів” доповнити словами “та в районах промислу”;

у підпункті 7 слово “інфекційних,” виключити;

3) у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

“суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у водах Світового океану;”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

4) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, які експлуатують судна рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства у морях.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у водосховищах та судноплавних річках;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють підготовку екіпажів суден флоту рибної промисловості та фахівців підприємств, що беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства в рибному rocподарстві;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки мореплавства на суднах флоту рибної промисловості;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у закритих внутрішніх водоймах (ставки, озера) та несудноплавних річках.”;

5) у пункті 6:

в абзаці третьому цифру “2” замінити цифрою “3”;

в абзаці четвертому цифру “3” замінити цифрою “5”;

6) доповнити критерії пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику.

8. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.”.вверх