Документ 402-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 
Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.69 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2000 р., N 21, ст. 157; 2001 р., N 30, ст. 143) після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "зошити".
 
     У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 402-IVвгору