Документ 4018-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 25, ст.261 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слова "нотаріально посвідчені" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4018-VIвгору