Документ 4018-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 25, ст.261 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст.
251) слова "нотаріально посвідчені" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4018-VIвгору