Документ 401/2017, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.2017. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України

1. Внести зміну до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 (зі змінами, внесеними Указом від 2 листопада 2004 року № 1334), доповнивши його після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

"будівлі та приміщення, у яких заклади (установи) здійснюють свою діяльність, а також прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Заклад (установа) повинен мати затверджений порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

2. Національні заклади (установи) України, яким надано такий статус до набрання чинності цим Указом, зобов’язані у межах коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством, забезпечити доступність будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 31 грудня 2020 року, затвердити порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 2 липня 2018 року.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 грудня 2017 року
№ 401/2017
вгору