Документ 400_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.04.2012
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 22.12.2012. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним агентством України з інвестицій та управління національними проектами України та Йорданською інвестиційною радою

Дата підписання:

16.04.2012

Дата затвердження Україною:

25.05.2012

Дата набрання чинності для України:

22.12.2012

м. Амман від "16" квітня 2012 року

Державне агентство України з інвестицій та управління національними проектами України, в особі Голови В. Каськіва, який діє на підставі Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 р. № 583

та Йорданська інвестиційна рада, в особі Й. В. Самі Гаммо, Міністра промисловості та торгівлі

далі - Сторони,

розуміючи, що з метою досягнення вагомих успіхів, співробітництво Сторін повинно мати довгостроковий характер та підтримуватись на державному рівні в обох країнах, усвідомлюючи важливість та взаємовигідність розвитку і зміцнення співробітництва, домовились про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є зміцнення зв'язків між Сторонами у сфері інвестиційного співробітництва та визначення наявних інвестиційних можливостей та проектів в обох країнах з метою заохочення інвестицій в усі сектори, визначені інвестиційним законодавством обох країн.

Стаття 2
Консультування та обмін інформацією

Сторони інформуватимуть одна одну про законодавство у сфері інвестицій, братимуть участь в інвестиційних виставках, які проводитимуться на території обох країн, надаватимуть послуги та приміщення, необхідні для започаткування та завершення інвестиційних проектів у відповідності до діючого законодавства та укладеними між сторонами угодами.

Стаття 3
Шляхи реалізації

Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони в межах своєї компетенції і відповідно до законодавства України та Йорданського Хашимітського Королівства:

- обмінюватимуться інформацією стосовно нових проектів і програм у сфері інвестиційної діяльності, яка представляє спільний інтерес Сторін, інформацією щодо можливостей інвестування в обох державах на макро- та мікроекономічному рівні, а також актами законодавства, публікаціями, звітами та іншими даними, що відповідають меті цього Меморандуму;

- вживатимуть заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності обох країн;

- сприятимуть використанню (фінансового/технічного/технологічного) потенціалу Сторін для розвитку економік своїх країн;

- обмінюватимуться досвідом у сфері сприяння залученню іноземних інвестицій та розвитку експорту за допомогою проведення презентацій, семінарів, тренінгів, навчальних курсів та стажувань, а також надання відповідних методичних матеріалів;

- сприятимуть участі ділових кіл обох держав в семінарах, зустрічах та круглих столах з питань, що становлять взаємний інтерес у сфері сприяння інвестиційній діяльності, а також з метою покращення знань та навичок інвесторів обох Сторін.

Стаття 4
Внесення змін до Меморандуму

За попередньою письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідної додаткової угоди, яка буде невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 5
Набрання чинності та термін дії

Цей Меморандум набирає чинності через 30 днів з дати останнього повідомлення відповідно до законодавства кожної з обох країн та залишатиметься чинним упродовж 5 років, якщо одна із Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі за 6 місяців про свій намір припинити дію Меморандуму.

Вчинено у м. Амман, 16 квітня 2012 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Державнеагентство з інвестицій та управління
аціональними проектами
України

(підпис)


За Йорданську
інвестиційну раду(підпис)вгору