Документ 400_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.04.2012

УГОДА
про співробітництво між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Йорданського Хашимітського Королівства

Дата підписання:

16.04.2012

Дата набрання чинності для України:

16.04.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерство молоді та спорту Хашимітського Королівства Йорданія (далі - "Сторони"),

керуючись бажанням розвивати співробітництво між двома державами у сфері молоді та спорту,

будучи переконаними, що таке співробітництво зробить значний внесок у зміцнення порозуміння, довіри та дружніх відносин між двома країнами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони заохочуватимуть наступні форми співробітництва:

а) координація позицій Сторін в ході підготовки та проведення міжнародних заходів з важливих питань галузі молоді та спорту;

б) обмін національними програмами в галузі молоді та спорту між інституціями, молодіжними організаціями та спортивними федераціями;

в) обмін досвідом, аудіо-, відео-матеріалами, літературою та документацією в галузі молоді та спорту;

г) співробітництво з питань підготовки спеціалістів в галузі молоді та спорту, обмін досвідом з розроблення програм підготовки кадрів на регіональних, національних, міжнародних конференціях та симпозіумах, що організуються в обох державах за взаємним запрошенням;

д) співробітництво у сфері дослідницької діяльності, обміну методичними матеріалами та документами щодо підготовки фахівців та адміністративних працівників шляхом сприяння розвитку двосторонніх зв'язків між науково-дослідними і учбовими центрами та іншими установами, що займаються проблемами молоді та спорту.

Стаття 2

У сфері молодіжної політики Сторони:

а) заохочуватимуть організацію тижнів дружби молоді по черзі в державах Сторін;

б) сприятимуть організації спільних заходів у сфері молоді з огляду на можливості Сторін;

в) підтримуватимуть та заохочуватимуть співробітництво у сферах, які сприятимуть розвитку молодіжного руху, організації виставок, соціальної та освітньої діяльності, а також обміну молодіжними делегаціями обох держав.

Стаття 3

У сфері спорту Сторони:

а) координуватимуть свої дії з метою взаємовигідних обмінів тренерами з різних видів спорту, організації навчально-тренувальних зборів між спортивними установами та національними спортивними федераціями обох держав;

б) координуватимуть співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих тренерів;

в) сприятимуть обміну технічним та адміністративним досвідом між спортивними установами та національними спортивними федераціями обох держав;

г) заохочуватимуть обмін візитами національних спортивних команд та встановлення безпосередніх контактів між спортивними клубами обох держав;

д) розвиватимуть співробітництво у сфері спортивної медицини, антидопінгових заходів, спорту для всіх та спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями;

е) заохочуватимуть пряму взаємодію між Олімпійськими комітетами Сторін;

Стаття 4

Усі види діяльності, які охоплені цією Угодою, повинні відповідати і здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах Сторін, а також з інших джерел, не заборонених національним законодавством держав Сторін.

Стаття 5

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Спірні питання, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 6

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і укладається на термін п'ять років з автоматичною пролонгацією на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Вчинено в м. Амман 16 квітня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
(підпис)


За Міністерство молоді та спорту
Йорданського Хашимітського Королівства
(підпис)вгору