Документ 400_015, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.06.2011

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства
про співробітництво в галузі охорони
здоров'я і медичної науки

Дата підписання: 22.06.2011 Дата набрання чинності для України: 22.06.2011
Кабінет Міністрів України та Уряд Йорданського Хашимітського
Королівства (далі - "Сторони"),
бажаючи сприяти співробітництву в галузі охорони здоров'я та
медичної науки,
враховуючи важливість спільних зусиль щодо розвитку
співробітництва між Сторонами в інтересах народів обох країн,
висловлюючи впевненість, що це співробітництво буде значним
внеском в розвиток відносин між двома країнами,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробітництва в
галузі охорони здоров'я, медичної науки та медичної освіти на
основі рівності і взаємної вигоди. Найважливіші галузі
співробітництва будуть визначені за взаємним погодженням згідно з
зацікавленістю обох Сторін.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть та розширятимуть співробітництво по
наступним напрямам:
* кардіохірургія;
* нейрохірургія;
* акушерство та гінекологія;
* мікрохірургія ока;
* неонатологія;
* ортопедія і травматологія;
* експорт-імпорт медикаментів тощо.
Стаття 3
Сторони надаватимуть перевагу наступним формам
співробітництва:
* обміну інформацією в галузях охорони здоров'я, що
становлять взаємний інтерес;
* обміну спеціалістами з метою навчання та консультацій по
пріоритетним напрямам;
* прямим контактам між медичними установами та організаціями
обох країн;
* обміну інформацією щодо новітнього обладнання,
фармацевтичної продукції та розвитку нових технологій в галузі
медицини і охорони здоров'я;
* обміну інформацією щодо вимог для реєстрації медичних
препаратів та контролю за ними;
* обміну інформацією в галузі фізіотерапії;
* іншим формам співробітництва в галузі охорони здоров'я та
медичної науки, що спільно погоджуються.
Стаття 4
Сторони надаватимуть невідкладну медичну допомогу громадянам
держави однієї Сторони під час тимчасового перебування на
території держави іншої Сторони згідно із законодавством держави
Сторони тимчасового перебування. Інші види медичної допомоги
будуть надаватись на комерційній основі.
Стаття 5
Вищі медичні заклади освіти України здійснюватимуть на
контрактній основі підготовку громадян Йорданії, в тому числі по
всіх формах післядипломної освіти.
Стаття 6
На підставі офіційного попереднього запиту йорданської
Сторони Україна направлятиме медичних фахівців для роботи в
лікарнях Хашимітського Королівства Йорданії на контрактній основі.
Окрема угода визначатиме шляхи набору, посади та оплату
відібраного персоналу.
Стаття 7
Всі форми співробітництва, викладені в цій Угоді,
реалізовуватимуться відповідно до внутрішнього законодавства обох
держав Сторін.
Стаття 8
Імплементація положень цієї Угоди буде здійснюватися в
залежності від наявності у обох Сторін коштів, можливостей та
персоналу.
Стаття 9
Ця Угода укладається строком на 5 (п'ять) років.
Ця Угода набуває чинності з дня підписання.
Сторони можуть в будь-який час припинити дію цієї Угоди
шляхом направлення відповідного письмового повідомлення про свій
намір дипломатичними каналами. Ця Угода втрачає чинність через
шість (6) місяців після отримання однією із Сторін такого
повідомлення.
Вчинено у м. Київ 22 червня 2011 р. у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні
або застосуванні положень цієї Угоди перевага надаватиметься
тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Йорданського
України Хашимітського Королівства
Міністр охорони здоров'я Міністр закордонних справ
(підпис) (підпис)
Олександр Аніщенко Нассер Джудевгору