Документ 400_014, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.06.2011

               Угода 
між Міністерством оборони України
та Міністерством оборони Йорданського Хашимітського
Королівства про військове співробітництво

Дата підписання: 22.06.2011 Дата набрання чинності для України: 22.06.2011
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Йорданського Хашимітського Королівства (далі - Сторони),
ґрунтуючись на положеннях Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ),
ураховуючи взаємну заінтересованість під час співробітництва
у військовій сфері,
виходячи з намірів розвивати двосторонні відносини та взаємну
довіру через співробітництво збройних сил держав обох Сторін,
домовились про таке:
Стаття 1
Мета
1. Метою цієї Угоди є встановлення рамок співробітництва між
двома Сторонами.
2. Сторони застосовують положення цієї Угоди згідно з
національним законодавством і нормами міжнародного права.
3. Військове співробітництво між Сторонами не впливає на
інтереси третьої сторони.
Стаття 2
Сфери співробітництва
1. Сторони здійснюють двостороннє військове співробітництво
за такими напрямами:
a) розвитку військових можливостей та реформування збройних
сил;
b) правового забезпечення діяльності збройних сил;
c) охорони навколишнього середовища від забруднень,
пов'язаних з діяльністю військових формувань;
d) військової науки й освіти;
e) матеріально-технічного забезпечення збройних сил.
2. Військове співробітництво за іншими напрямами здійснюється
за взаємною письмовою згодою обох Сторін.
Стаття 3
Форми співробітництва
Сторони здійснюють військове співробітництво в таких формах:
1. Офіційні візити й робочі зустрічі на рівні міністрів
оборони, начальників генеральних штабів або інших представників,
уповноважених міністрами оборони або начальниками генеральних
штабів.
2. Консультації, обмін досвідом.
3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
військових кадрів.
4. Відвідування військових навчань представниками Сторін як
спостерігачів.
5. Участь у конференціях, нарадах, семінарах.
6. Обмін інформацією й документацією за конкретними
домовленостями.
7. Інші форми військового співробітництва здійснюються за
взаємною письмовою згодою між Сторонами.
Стаття 4
Річні плани співробітництва
1. На підставі цієї Угоди розробляються річні плани
двостороннього співробітництва.
2. Після набрання чинності цією Угодою Об'єднана комісія,
створена для цього, щорічно організовує зустрічі за взаємною
згодою Сторін альтернативно в Аммані або Києві для організації та
сприяння виконанню щорічного плану співробітництва.
Стаття 5
Секретна інформація
1. Сторони забезпечують захист інформації, отриманої під час
підготовки та проведення тих заходів співробітництва, що
передбачені в рамках цієї Угоди.
2. Інформація, отримана під час співробітництва між
Сторонами, не використовується на шкоду інтересам Сторін.
3. Сторони домовляються не передавати третім країнам, особам
чи організаціям інформацію, отриману під час двостороннього
співробітництва, без попереднього письмового дозволу Сторони, яка
є джерелом інформації.
4. Захист обмінюваної секретної інформації, передача якої
здійснюватиметься в рамках законодавства держав Сторін, буде
предметом окремої технічної угоди про взаємний захист секретної
інформації.
Стаття 6
Адміністративні домовленості
1. Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди,
Сторони здійснюють за принципом взаємності.
2. Сторона, що приймає, несе витрати, пов'язані з
проживанням, харчуванням, перевезенням на території своєї держави
членів делегацій Сторони, що направляє, невідкладною медичною
допомогою, а також з іншим необхідним забезпеченням.
3. У разі, якщо до складу делегації (робочої групи) входитиме
понад 10 осіб, застосовуватиметься окрема угода.
4. Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом
делегацій до місця призначення в країні Сторони, що приймає, та
поверненням назад, а також з виплатою добових.
5. Діяльність, пов'язана з навчанням військових кадрів у
військових навчальних закладах і навчальних центрах, у тому числі
консультації військових спеціалістів, а також заходи, в проведенні
яких заінтересована лише одна зі Сторін, регулюються окремими
договорами (контрактами).
Стаття 7
Зміни
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами і
становитимуть її невід'ємну частину.
Стаття 8
Спори
Будь-які спори стосовно тлумачення та (або) застосування
положень цієї Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів між
Сторонами та, якщо необхідно, через офіційні канали без допомоги
третьої сторони.
Стаття 9
Набрання чинності та припинення дії
1. Ця Угода укладається терміном на п'ять років і його дія
автоматично продовжуватиметься на наступні річні періоди, якщо
жодна зі Сторін у письмовій формі не повідомить іншій Стороні про
свій намір призупинити або припинити його дію не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення відповідного періоду.
2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
Вчинено в м. Київ 22 червня 2011 р. у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення та (або)
виконання положень цієї Угоди перевага віддається текстові
англійською мовою.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Йорданського Хашимітського
Королівства
Заступник начальника Начальник штабу
Генерального штабу стратегічного планування
Збройних Сил України Збройних Сил Йорданії
Віце-адмірал Бригадний генерал
(підпис) (підпис)
Ігор Кабаненко Омар Обейд Аль-Халдівгору