Документ 400_013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2005

               Програма 
заходів у галузі культурного співробітництва
між Міністерством культури і мистецтв України
та Міністерством культури Хашимітського
Королівства Йорданія на 2005-2007 роки

Дата підписання: 27.05.2005 Дата набрання чинності для України: 27.05.2005
Відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Хашимітського Королівства Йорданія про співробітництво в галузі
культури від __ травня 2005 року, Міністерство культури і мистецтв
України та Міністерство культури Хашимітського Королівства
Йорданія, далі - "Сторони", бажаючи:
- розвивати співробітництво в галузі культури і мистецтв,
- сприяти взаємному культурному зближенню, розвитку творчого
потенціалу, кращому ознайомленню з культурами обох держав,
домовилися укласти наступну Програму заходів у сфері
культурного співробітництва на 2005-2007 роки.
Стаття 1
У контексті розвитку дружніх і взаємовигідних відносин між
Україною і Хашимітським Королівством Йорданія, Сторони
заохочуватимуть співробітництво і безпосередні контакти між
музичними, театральними та іншими закладами культури, творчими
об'єднаннями, діячами культури і мистецтва, а також сприятимуть
участі представників двох держав у міжнародних конкурсах,
фестивалях, конференціях, симпозіумах і семінарах.
Стаття 2
Сторони сприятимуть участі українських та йорданських
художніх колективів у міжнародних фестивалях, що проходять в
Україні та Хашимітському Королівстві Йорданія. Йорданська сторона
пропонує Українській стороні взяти участь у:
- Джерашському міжнародному фестивалі (липень-серпень,
щорічно, м. Джераш);
- Міжнародному фестивалі "Global Village" (червень-липень,
щорічно, м. Мардж Аль-Хаммам).
Українська сторона пропонує Йорданській стороні взяти участь
у міжнародних фестивалях, що провадитимуться в Україні.
Стаття 3
Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі бібліотечної
справи, зокрема між Національною бібліотекою України
ім. В.Вернадського та Національною бібліотекою Йорданії,
сприятимуть обмінам спеціалістами у галузі бібліотечної справи з
метою участі у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах з
тематики бібліотечної справи. У цьому зв'язку Сторони щорічно
забезпечуватимуть взаємний обмін 2 спеціалістами у цій галузі на
7 днів.
У рамках дії цієї Програми Сторони здійснять проведення
книжкових виставок - української книги в Йорданії, та йорданської
книги - в Україні.
Стаття 4
Сторони розвиватимуть двостороннє співробітництво в галузі
збереження і реставрації пам'яток історії та культури,
співпрацюватимуть в галузях історії мистецтв, музейної справи.
Сторони сприятимуть налагодженню безпосередніх контактів між
директорами музеїв та обміну спеціалістами музейної справи,
музейними виставками та публікаціями.
Стаття 5
Сторони сприятимуть обміну артистами опери та балету,
директорами відповідних театрів, а також участі професійних
мистецьких колективів у фестивалях, що відбуватимуться в обох
державах.
Стаття 6
Сторони сприятимуть обміну виставками творів сучасного
мистецтва, а також виставками декоративно-прикладного та народного
мистецтва. Кожного разу умови обміну будуть визначатися окремим
протоколом, укладеним між безпосередніми організаторами виставки.
Стаття 7
Сторони сприятимуть участі делегацій представників України та
Хашимітського Королівства Йорданія у міжнародних кінофестивалях і
тижнях кіно, що проводитимуться в обох державах, на засадах
взаємності.
Українська сторона пропонує Йорданській стороні взяти участь
у:
- щорічному Міжнародному кінофестивалі "Молодість"
(25 жовтня - 1 листопада, м. Київ, щорічно),
- Міжнародному кінофестивалі туристичних фільмів "Вітер
мандрів" (м. Київ, щорічно).
Сторони також сприятимуть:
- прямому співробітництву між інститутами кіно, режисерами,
організаціями та об'єднаннями кіновиробників, кіноархівами обох
держав;
- обміну кінофільмами на комерційній та некомерційній основі;
- участі фільмів та їхніх режисерів, а також експертів у
міжнародних та національних кінофестивалях, що відбуватимуться в
обох державах відповідно до статутів цих фестивалів.
Протягом дії цієї Програми Сторони розглянуть можливість
спільного виробництва кінофільмів.
Стаття 8
Сторони сприятимуть розвитку прямого співробітництва між
вищими навчальними закладами культури і мистецтва обох держав
шляхом:
- обміну групами студентів та викладачів вищих навчальних
закладів культури і мистецтв;
- участі представників вищих навчальних закладів культури і
мистецтв однієї Сторони в конференціях та семінарах з питань
освіти у галузі мистецтва і теорії мистецтва, які будуть
організовані іншою Стороною;
- обміну інформацією про події у галузі мистецтва та культури
(курси, змагання та фестивалі).
Фінансові умови співробітництва визначатимуться безпосередньо
заінтересованими організаціями.
Стаття 9
Сторони висловлюють заінтересованість у розвитку прямого
співробітництва між регіонами, містами, культурними та мистецькими
закладами, музеями, мистецькими школами, мистецькими спілками та
асоціаціями на рівні регіонів держав Сторін. Зміст, форми та шляхи
фінансування такого співробітництва визначатимуться за допомогою
прямих угод між заінтересованими організаціями.
Стаття 10
Сторони, в межах своєї компетенції, та відповідно до норм
міжнародного права і національного законодавства держав Сторін,
вживатимуть заходів із запобігання незаконному ввезенню та
вивезенню культурних цінностей, обмінюватимуться відповідною
інформацією з цих питань та делегаціями експертів.
Стаття 11
Сторони підтримуватимуть діяльність культурних товариств
українців, які проживають в Йорданії, та йорданців, які проживають
в Україні.
Стаття 12
Сторони, відповідно до додаткових домовленостей, можуть
організовувати і проводити й інші культурно-мистецькі заходи, що
відповідають цілям цієї Програми.
Стаття 13
Культурні обміни між Сторонами здійснюватимуться відповідно
до таких умов:
1. Обмін делегаціями:
- Сторона, що направляє, сплачує витрати, пов'язані з
проїздом до місця запрошення та в зворотному напрямі, за винятком
окремих випадків, що обумовлюватимуться окремою угодою;
- Сторона, що приймає, сплачує витрати, пов'язані з
проживанням членів делегації іншої Сторони, наданням транспортних
послуг та послуг перекладача відповідно до програми перебування.
2. Фінансові умови здійснення обмінів художніми колективами,
музейними виставками та виставками сучасного мистецтва
обумовлюватимуться в окремих протоколах між безпосередніми
організаторами заходів.
Стаття 14
До цієї Програми можуть вноситися зміни або доповнення.
Зміни і доповнення до цієї Програми оформлюватимуться
окремими протоколами, що набувають чинності з дати підписання
обома Сторонами та становитимуть невід'ємну частину цієї Програми.
Імплементація цієї Програми здійснюється в межах чинного
законодавства держав Сторін.
Стаття 15
Усі спори щодо тлумачення чи імплементації положень цієї
Програми вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів і
консультацій.
Стаття 16
Ця Програма набуває чинності з дати її підписання і діє до
31 грудня 2007 року або до підписання нової програми.
Вчинено в м. Києві 27 травня 2005 року у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство культури За Міністерство культури
і мистецтв Хашимітського Королівства
України Йорданія
(підпис) (підпис)вгору