Документ 400_006, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.02.2006

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Йорданського Хашимітського Королівства
про співробітництво в галузі туризму
Дата підписання: 12.02.2006 Дата набуття чинності: 12.02.2006
Кабінет Міністрів України та Уряд Йорданського Хашимітського
Королівства, далі - "Сторони",
керуючись бажанням зміцнювати існуючі дружні відносини між
народами України та Йорданського Хашимітського Королівства та
розвивати ці зв'язки в галузі туризму,
з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Йорданським Хашимітським
Королівством на принципах рівності та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи для розвитку туризму
та збільшення туристичних обмінів між двома країнами через
інтенсифікацію співробітництва між органами державної влади в
галузі туризму, туристичними агентствами, іншими підприємствами та
організаціями своїх країн, які займаються туристичною діяльністю,
відповідно до свого чинного законодавства.
Стаття 2
Сторони, зважаючи на рекомендації Всесвітньої туристської
організації, прагнутимуть до підвищення значення соціального
туризму як чинника взаєморозуміння та ролі неурядових організацій
у розвитку відповідних програм у кожній країні.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших рекламно-інформаційних і
науково-практичних туристичних заходах, організованих на території
їх держав, а також туристичних тижнях, використовуючи усі можливі
та доступні технічні й адміністративні засоби.
У цьому зв'язку використання сучасних мультимедійних засобів,
цифрового телебачення та Інтернету є необхідною складовою для
забезпечення рекламно-інформаційних кампаній.
Стаття 4
Сторони на взаємній основі заохочуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в галузі туризму, в тому числі про туристичні
ресурси, законодавчими та іншими нормативними актами, результатами
досліджень, а також розповсюдження довідкових і рекламних
матеріалів щодо туризму в двох країнах.
Стаття 5
Сторони, з метою сприяння взаємному інформуванню щодо
туристичних можливостей двох країн, заохочуватимуть обмін
журналістами та іншими фахівцями сфери туризму.
Стаття 6
Сторони, усвідомлюючи великі можливості закладів відпочинку
та оздоровлення в своїх країнах, заохочуватимуть обмін досвідом у
цій галузі з метою посилення потенціалу лікувально-оздоровчого
туризму в двох країнах.
Стаття 7
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 8
Сторони сприятимуть розбудові туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, здійсненню інвестицій у туристичну галузь.
Стаття 9
Сторони створять сприятливі умови для обміну експертами та
науковцями туристичної сфери, а також для співпраці між
установами, що займаються дослідженнями в галузі туризму.
Стаття 10
Сторони сприятимуть відкриттю та функціонуванню на своїх
територіях відповідних туристичних представництв і офісів з метою
заохочення туристичних потоків в обидві країни.
Стаття 11
Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам
державної влади в галузі туризму:
- з української Сторони: Міністерству культури і туризму
України або його правонаступнику;
- з йорданської Сторони: Міністерству туризму та історичних
пам'яток Йорданського Хашимітського Королівства або його
правонаступнику.
Стаття 12
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і стимулювання її впровадження, вироблення
рекомендацій щодо активізації співробітництва між двома країнами
Сторони створять Змішану комісію у складі представників обох
Сторін, кількість і повноваження яких визначатимуться на
паритетних засадах кожною з Сторін до проведення засідань, про що
вони повідомлятимуть одна одну.
Періодичність і місце проведення засідань Змішаної комісії
визначаються та узгоджуються Сторонами. Керівники делегацій
співголовують на засіданнях Змішаної комісії.
Стаття 13
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 14
Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 15
Ця Угода набуває чинності з дати підписання.
Угода укладається терміном на п'ять років і її дія
автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна з Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі
дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів у галузі туризму, узгоджених в період
дії цієї Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Амман 12 лютого 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У випадку розбіжностей при тлумаченні Угоди переважну силу
матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Йорданського
України Хашимітського Королівства
( підпис ) ( підпис )
Ігор Ліховий Мунір Нассар
Міністр культури і Міністр туризму та
туризму історичних пам'ятоквгору