Документ 400_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.04.2002

               Угода 
про співробітництво в галузі освіти і науки між
Міністерством освіти і науки України і Міністерством
вищої освіти та наукових досліджень Хашимітського
Королівства Йорданія

Дата підписання: 23.04.2002 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти і науки України і Міністерство вищої
освіти та наукових досліджень Хашимітського Королівства Йорданія,
які надалі іменуються "Сторони", діючи в рамках національного законодавства держав Сторін, прагнучи зміцнювати відносини між двома державами та
поглиблювати взаєморозуміння, виходячи з переконання, що обмін у галузі освіти та науки
сприятиме співробітництву між двома народами, бажаючи розвивати зв'язки в усіх галузях освіти та науки, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони сприятимуть: а) проведенню спільних наукових досліджень в галузях
гуманітарних, природничих, технічних та педагогічних наук, що
становлять взаємний інтерес; б) розповсюдженню на території держав Сторін наукових і
технічних публікацій, що становлять взаємний інтерес; в) розширенню участі науковців України та Йорданії у наукових
семінарах, конференціях, симпозіумах тощо.
Стаття 2
Сторони сприятимуть налагодженню та розвитку прямого
співробітництва вищих навчальних закладів обох країн, які,
виходячи із взаємних інтересів, можуть укладати окремі угоди про
співробітництво, відповідно до положень цієї Угоди.
Стаття 3
Сторони щорічно надаватимуть одна одній на основі взаємності: - до трьох стипендій на повний курс навчання у вищих
навчальних закладах, підпорядкованих міністерствам обох держав; - одну стипендію для навчання в аспірантурі у вищих
навчальних закладах, підпорядкованих міністерствам обох держав.
Стаття 4
Фінансові умови взаємних обмінів: - Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до
місця навчання і у зворотний бік; - Сторона, що приймає, бере на себе витрати на перебування
громадян держави Сторони, що направляє: навчання, проживання,
медичне обслуговування (окрім хронічних захворювань та
протезування), поїздки по країні, пов'язані з виконанням
навчального плану, згідно з чинним законодавством.
Стаття 5
Сторони надаватимуть можливість громадянам обох країн
здобувати освіту у вищих навчальних закладах країн-партнерів на
компенсаційних засадах.
Стаття 6
Сторони сприятимуть вивченню арабської мови у навчальних
закладах України та української мови у навчальних закладах
Йорданії шляхом здійснення обмінів викладачами української та
арабської мов для довгострокової педагогічної роботи, підвищення
кваліфікації, участі у мовних семінарах.
Стаття 7
Сторони в період дії цієї Угоди вирішуватимуть питання
укладення угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів
державного зразка про освіту, наукові ступені і вчені звання.
Стаття 8
З метою обміну досвідом, здійснення контролю за виконанням
Угоди та оцінки результатів співробітництва Сторони щорічно
обмінюватимуться делегаціями керівників і експертів у кількості 3
- 5 осіб терміном на 5 - 7 днів. Час та місце таких зустрічей визначатимуться дипломатичними
каналами.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною
письмовою згодою Сторін.
Стаття 10
Умови здійснення конкретних форм та напрямів співробітництва
визначатимуться Робочою програмою до цієї Угоди.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діятиме
протягом необмеженого періоду часу. Кожна із Сторін може у
будь-який час припинити дію цієї Угоди шляхом направлення
дипломатичними каналами іншій Стороні, не пізніше ніж за шість
місяців до припинення дії цієї Угоди, письмового повідомлення про
свій намір припинити дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Амман 23 квітня 2002 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення
перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Міністерство За Міністерство вищої освіти
освіти і науки України та наукових досліджень
Хашимітського Королівства
Йорданіявгору