Документ 400_003, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.02.2003, підстава - 507-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Хашимітського Королівства
Йорданія про торговельно-економічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 507-IV ( 507-15 ) від 06.02.2003 )
Дата підписання: 23.04.2002 р. Дата ратифікації: 06.02.2003 р. Дата набуття чинності: 05.05.2003 р.
Уряд України та Уряд Хашимітського Королівства Йорданія, які
надалі іменуються "Договірні Сторони", бажаючи в подальшому розширювати та розвивати торговельні
відносини та сприяти економічному та торговельному співробітництву
на основі рівності, недискримінації і взаємної вигоди, вирішили
укласти цю Угоду і домовилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства своїх
держав вживатимуть всіх необхідних заходів для заохочення,
сприяння і розвитку економічного і торговельного співробітництва
між двома державами на довгостроковій та стабільній основі.
Стаття 2
Договірні Сторони застосовуватимуть мита та інші збори щодо
імпорту та експорту товарів з відповідних країн, не менш
сприятливі ніж ті, які встановлені для будь-якої іншої країни
згідно з принципами Світової організації торгівлі (СОТ). Положення попередньої частини цієї Статті не будуть
застосовуватися до: a - Пільг, переваг, привілеїв та вилучень, які Договірні
Сторони надали чи нададуть в майбутньому будь-якій з прикордонних
країн; b - Пільг, переваг, привілеїв та вилучень, які надані чи
будуть надані в майбутньому однією з Договірних Сторін внаслідок
їх участі в зонах вільної торгівлі, митних союзах чи інших
економічних об'єднаннях; c - Пільг, переваг, привілеїв та вилучень, які Хашимітське
Королівство Йорданія надало чи надасть в майбутньому будь-якій
державі - члену Ліги арабських держав.
Стаття 3
Договірні Сторони домовилися, що імпортні та експортні
ліцензії будуть видаватися відповідно до чинного законодавства
держав Сторін для тих видів товарів, щодо яких вимагаються такі
ліцензії. Ліцензії будуть видаватися в строки і на умовах не менш
сприятливих ніж ті, які надаються будь-якій третій країні, згідно
з положеннями Статті 2 цієї Угоди.
Стаття 4
В рамках цієї Угоди компетентні установи держави кожної з
Договірних Сторін будуть видавати "Сертифікат походження" для
товарів, що будуть експортуватися до іншої Договірної Сторони, у
тих випадках, коли видача такого сертифіката необхідна.
Стаття 5
Імпорт і експорт товарів та послуг буде здійснюватися на
підставі цієї Угоди відповідно до чинного законодавства кожної
держави та міжнародної торговельної практики та на основі
контрактів, укладених фізичними і юридичними особами двох держав. Договірні Сторони не нестимуть відповідальності за
зобов'язаннями фізичних і юридичних осіб та за зобов'язаннями
внаслідок заподіяння шкоди, які виникають з таких торговельних
операцій.
Стаття 6
Усі платежі, що випливають з цієї Угоди, здійснюватимуться у
вільно конвертованій валюті відповідно до чинного законодавства
держав Сторін.
Стаття 7
Договірні Сторони докладатимуть зусиль з метою підтримки
розвитку торгівлі між двома державами, включаючи заснування
спільних підприємств, торговельних центрів та різних інших форм та
видів співробітництва.
Стаття 8
Сторони відповідно до чинного законодавства держав Сторін
можуть дозволити тимчасовий імпорт та експорт певних видів товарів
без стягнення мита, податку на додану вартість, акцизних зборів,
податків на покупку або інших платежів еквівалентного характеру.
До таких товарів належать: a - Товарні зразки та рекламна продукція не для продажу
відповідно до Женевської конвенції 1952 року про сприяння імпорту
товарних зразків та рекламної продукції; b - Товари для ярмарків і комерційних виставок, що
імпортуються тимчасово відповідно до законодавства держав Сторін; c - Спеціальні контейнери та упаковка, що використовуються в
міжнародній торгівлі і підлягають поверненню відповідно до
законодавства держав Сторін.
Стаття 9
Договірні Сторони будуть сприяти і розвивати торгівлю між
двома державами та з цією метою обидві Договірні Сторони
заохочуватимуть відкриття торговельних представництв фізичними та
юридичними особами, що мають право займатися зовнішньоекономічною
діяльністю відповідно до законодавства держав Сторін.
Стаття 10
Ця Угода не обмежує прав кожної з Договірних Сторін
встановлювати заборони чи обмеження з метою захисту національної
безпеки чи інтересів, громадського здоров'я, охорони навколишнього
середовища, природних ресурсів та національної, культурної і
археологічної спадщини, а також для запобігання захворюванню
тварин та розповсюдженню шкідників.
Стаття 11
Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів для
забезпечення захисту та належного використання патентів, товарних
та фірмових знаків, авторських прав та комерційної таємниці, які є
власністю фізичних або юридичних осіб Договірних Сторін відповідно
до чинного спеціального законодавства держав Сторін, а також
міжнародних договорів, стороною яких вони є.
Стаття 12
1 - Договірні Сторони домовилися заснувати Спільну
Українсько-Йорданську Комісію з торговельно-економічного
співробітництва з метою сприяння виконанню цієї Угоди. Комісія
буде засідати один раз на рік або за вимогою однієї з Сторін, в
Україні та Йорданії почергово. 2 - Комісія, крім того, буде: a - Переглядати застосування цієї Угоди та розглядати заходи,
що можуть бути вжиті з метою виконання положень цієї Угоди; b - Обговорювати питання, що стосуються сприяння та розвитку
торгівлі та економічних відносин між Сторонами; c - Досліджувати можливості сприяння і збільшення обсягів
торгівлі та економічних відносин, включаючи промислове та
інвестиційне співробітництво, на основі взаємної вигоди, та
визначати нові сфери такого співробітництва; d - Проводити консультації щодо проблем, які можуть виникнути
в процесі розвитку економічних і торговельних відносин між
Сторонами.
Стаття 13
Жодні положення цієї Угоди не можуть розглядатися як такі, що
зачіпають будь-які права та обов'язки, що випливають з чинних
міжнародних договорів та угод, учасниками яких Договірні Сторони
стали до укладення цієї Угоди.
Стаття 14
Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування положень
цієї Угоди будуть розв'язуватися шляхом двосторонніх переговорів. У випадку, якщо не буде досягнуто обопільної згоди, такі
спори вирішуватимуться за допомогою засобів, прийнятих в
міжнародному праві.
Стаття 15
Положення цієї Угоди матимуть загальнообов'язкове
застосування для всіх контрактів, укладених в період її чинності,
навіть у випадку припинення дії цієї Угоди.
Стаття 16
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення Сторін по дипломатичних каналах про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності. Ця Угода укладається строком на п'ять років з
автоматичним продовженням на однорічні періоди, поки одна з
Договірних Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами
іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше,
як за три місяці до закінчення строку її дії.
Вчинено в м.Амман 23 квітня 2002 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей,
текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Уряд України За Уряд Хашимітського
Королівства Йорданія
(підпис) (підпис)вгору