Документ 4005-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст. 219 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) з дня його
опублікування.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" чинні акти законодавства
України застосовуються в частині, яка не суперечить цьому Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 червня 1994 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих
актів України у відповідність з прийнятим Законом України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; до 1 липня 1994 року прийняти нормативні акти щодо
застосування Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", віднесені Законом до
компетенції Кабінету Міністрів України; до 1 жовтня 1994 року привести рішення Уряду України у
відповідність з цим Законом і забезпечити внесення відповідних
змін до нормативних актів міністерств, відомств та інших
центральних органів державної виконавчої влади України; протягом місяця передати установи і заклади
санітарно-епідеміологічної служби Державної адміністрації
залізничного транспорту України у підпорядкування Міністерства
охорони здоров'я України із збереженням за ними усієї
інфраструктури, основних фондів (приміщень, відповідних об'єктів
незавершеного будівництва, транспортних засобів, апаратури,
обладнання, засобів спеціального зв'язку тощо); при формуванні бюджету України, починаючи з 1994 року,
передбачати фінансування державної санітарно-епідеміологічної
служби на залізничному транспорті у складі Міністерства охорони
здоров'я України.
Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 24 лютого 1994 року
N 4005-XIIвгору