Документ 4001-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.1994. Подивитися в історії? )


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.184 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358) такі зміни і доповнення:
 
     1. У статті 9:
     пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
     "1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.
     2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей";
     пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
     "5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.
     6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України";
     з пункту 7 виключити слова "слідчі управління і відділи, начальники яких призначаються Міністром внутрішніх справ України" та частину другу.
 
     2. У статті 10:
     у пункті 6 слова "начальників відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Республіці Крим та областях" замінити словами "Голови Служби безпеки Республіки Крим, начальника обласного управління Служби безпеки України";
     пункти 7 та 8 виключити.
 
     3. У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" у відповідному відмінку.
 
     4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4001-XIIвгору