Документ 4001-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.1994. Подивитися в історії? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.184 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358) такі зміни і
доповнення:
1. У статті 9: пункти 1 і 2 викласти в такій редакції: "1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України, управління, відділи і відділення по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки
Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя
та інших міст, відповідних органів на транспорті, які
підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки
Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ. 2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою
злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру
необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки
Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей"; пункти 5 і 6 викласти в такій редакції: "5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим,
головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста
Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно
першими заступниками міністра, начальників головних управлінь,
управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих
посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно
міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх
справ за погодженням з начальником Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України. 6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з
організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з
неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками
головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста
Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з
начальником Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України"; з пункту 7 виключити слова "слідчі управління і відділи,
начальники яких призначаються Міністром внутрішніх справ України"
та частину другу.
2. У статті 10: у пункті 6 слова "начальників відділів по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю в Республіці Крим та
областях" замінити словами "Голови Служби безпеки Республіки
Крим, начальника обласного управління Служби безпеки України"; пункти 7 та 8 виключити.
3. У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю" замінити словами "Головне
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю"
у відповідному відмінку.
4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4001-XIIвгору