Документ 40/95-ВР, поточна редакція — Редакція від 29.06.1995, підстава - 252/95-ВР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 12, ст. 82 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 252/95-ВР від 29.06.95, ВВР, 1995, N 25, ст.194 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) з дня його
опублікування.
2. Доручити Кабінету Міністрів України:
разом з комісіями Верховної Ради України з питань ядерної
політики та ядерної безпеки і з питань Чорнобильської катастрофи
протягом 1995 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про радіаційну безпеку та
радіаційний захист; разом з Комісією Верховної Ради України з питань ядерної
політики та ядерної безпеки протягом 1995-1996 років підготувати
і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих
актів про цивільно-правову відповідальність за ядерну шкоду, про
експорт та імпорт ядерних установок, обладнання, технологій,
ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів та послуг,
про безпечне транспортування радіоактивних речовин, про дозвільну
діяльність під час використання джерел іонізуючого випромінювання,
про фізичний захист ядерного матеріалу, ядерних установок і
радіоактивних відходів, про видобування і використання уранових
руд; до 1 липня 1995 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих
актів у відповідність із Законом України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку"; до 1 серпня 1995 року визначити за погодженням з місцевими
органами державної влади і самоврядування території навколо АЕС,
підприємств по видобуванню уранових руд, підприємств атомної
промисловості та об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, на які поширюються заходи
соціально-економічної заінтересованості населення, і встановити
види, обсяги, конкретні джерела фінансування та порядок надання
компенсацій ризику; до 1 жовтня 1995 року прийняти нормативні акти, що випливають
із Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку", віднесені Законом до компетенції Кабінету Міністрів
України; до 1 грудня 1995 року привести рішення Кабінету Міністрів
України у відповідність з цим Законом і забезпечити внесення
відповідних змін до нормативних актів міністерств та відомств
України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 252/95-ВР
від 29.06.95 )
3. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із Законом України "Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку" чинні акти законодавства України
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань ядерної політики та ядерної
безпеки.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 лютого 1995 року
N 40/95-ВРвгору