Про Єдиний митний тариф України
Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.19934-93
Документ 4-93, попередня редакція — Редакція від 05.06.1993, підстава - 54-93
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про Єдиний митний тариф України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.107 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 28, ст.301 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Єдиний митний тариф України, що додається
( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ).
2. Установити, що мито сплачується у національній валюті
України. Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів
Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки
Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються
під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні
засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив та
при отриманні організаціями гуманітарної і технічної допомоги, які
визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий статті 2
в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93 ) При ввезенні предметів дитячого асортименту ставки мита
зменшуються на 50 процентів.
3. З набуттям чинності Єдиним митним тарифом України всі
раніше визначені митні пільги, за винятком тих, що встановлені
законодавчими актами України та міжнародними договорами України,
не застосовуються.
4. Зупинити дію:
частини третьої статті 2, частини другої статті 7 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259), статей 1, 3, 4,
частини другої статті 9 в частині встановлення ставок вивізного
мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статті 17
цього Закону в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним
митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті, а також
частини третьої цієї статті в частині перерахунку іноземної
валюти за курсом Національного банку України, який застосовується
для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях;
статті 7 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203);
частини четвертої статті 13 Закону Української РСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377) в частині встановлення ставок
вивізного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини
сьомої цієї статті.
5. Цей Декрет набуває чинності через 15 днів після
опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 11 січня 1993 року
N 4-93
Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 рокувгору