Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 06.01.20004
Документ 4-2000-п, поточна редакція — Редакція від 29.11.2000, підстава - 1746-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 січня 2000 р. N 4
Київ
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 139 ( 139-2000-п ) від 28.01.2000
N 995 ( 995-2000-п ) від 20.06.2000
N 1357 ( 1357-2000-п ) від 31.08.2000
N 1746 ( 1746-2000-п ) від 29.11.2000 )

З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2000 рік:
загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
перелік категорій товарів та обсяги квот на експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 3;
обсяги квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі
підлягає ліцензуванню і квотуванню, згідно з додатком 4, що
визначені Угодою між Урядом України та Європейським
співтовариством з вугілля та сталі, укладеною 15 липня 1997 року;
перелік товарів, експорт яких до США та до країн - членів
Європейського Союзу підлягає ліцензуванню (з квотуванням до США та
Індонезії), згідно з додатком 5;
перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.
( На додаток до пункту 1 додатково див. Постанову КМ N 139
( 139-2000-п ) від 28.01.2000 )
2. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу щодо речовин, які руйнують озоновий шар ( 995_215 ),
експорт та імпорт таких речовин і перелік продукції, яка може
містити такі речовини, визначених у додатках 6 і 7 до цієї
постанови, дозволяється лише до країн, а також з країн, зазначених
у додатку 8.
3. Установити, що перенесення не використаних у 1999 році
залишків квот на 2000 рік допускається згідно з умовами
відповідних міжнародних угод України.
Обсяги квот, визначені у додатках 3, 4 і 5, можуть
зменшуватися або збільшуватися згідно з умовами відповідних
міжнародних угод України.
4. Установити, що не реалізовані у 1999 році суб'єктами
підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999
р. N 15 ( 15-99-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1999 році", дійсні до 1
березня 2000 року.
5. Міністерству економіки:
опублікувати у місячний термін у газеті "Урядовий кур'єр"
опис кодів товарів, зазначених у додатках 3 - 5, а також перелік
країн - членів Європейського Союзу і Європейського співтовариства
з вугілля та сталі;
з метою запобігання застосуванню антидемпінгових та/або
компенсаційних процедур здійснювати разом з Державною митною
службою контроль за цінами перелічених у додатках 4 і 5 товарів,
які експортуються до країн - членів Європейського Союзу,
Європейського співтовариства з вугілля та сталі, США, Індонезії.
6. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству
економіки інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експорту продукції, яка
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.52
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2000 році *
---------------------------------------------------------------------------- Найменування товару |Код згідно з| Одиниця | Експортна | ТН ЗЕД | виміру |квота на рік ---------------------------------------------------------------------------- Бурштин** 25.30 90000 кілограмів 600
Руди і концентрати дорогоцінних 26.16 тонн 25000 металів
Метали дорогоцінні в колоїдному 28.43 кілограмів 120 стані; сполуки неорганічні або
органічні дорогоцінних металів,
визначеного або невизначеного
хімічного складу; амальгами
дорогоцінних металів
Алмази оброблені або необроблені, 71.02 тис. каратів 8 але неоправлені і незакріплені
(крім діамантів)**
Дорогоцінне каміння (крім алмазів) і 71.03 кілограмів 900 напівдорогоцінне каміння, оброблене
або необроблене**
Срібло (включаючи срібло з 71.06 -"- 1000 гальванічним покриттям золотом
або платиною) необроблене,
напівоброблене або у вигляді
порошку**
Золото (включаючи золото з 71.08 -"- 100 гальванічним покриттям платиною)
необроблене, напівоброблене або
у вигляді порошку**
Платина необроблена, 71.10 -"- 250 напівоброблена або у вигляді
порошку**
Відходи та брухт дорогоцінних 71.12 -"- 40000 металів і металів, оплакованих
дорогоцінними металами**
Монети (тільки з дорогоцінних 71.18 -"- 200 металів)**
----------------------------- * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
**Експорт зазначеного товару безпосередньо Державною скарбницею
Національного банку здійснюється без ліцензій.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1746
( 1746-2000-п ) від 29.11.2000 )
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2000 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з ТН ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Хімічні засоби захисту рослин 38.08 (крім окремих партій, які
та регулятори росту рослин*; ввозяться безоплатно з дозволу
інсектициди для боротьби з Укрдержхімкомісії виключно для
побутовими комахами, державних випробувань, наукових
родентициди** досліджень та демонстраційних
дослідів)

Препарати косметичні та 33.02 - 34.02 (крім сумішей
засоби особистої гігієни*** запашних речовин для харчової
промисловості або виробництва
напоїв за кодом 33.02 10000,
емульгатора за кодом 34.02 11000
та піностабілізаторів, які
використовуються для виробництва
пінополіуретану за кодом 34.02
13000)
Ветеринарні препарати **** 30.02 31000-30.02 90900
Тільки матриці і форми для 85.24
виготовлення фонограм *****
----------------------------- Примітки: 1. Ліцензії видаються:
* за погодженням з Центральною державною станцією родючості
грунтів і захисту рослин Міністерства аграрної політики;
** за погодженням з Укрдержхімкомісією, а в аерозольній упаковці -
також з Міністерством екології та природних ресурсів;
*** за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, а на:
косметичні засоби та засоби особистої гігієни в аерозольній
упаковці - також з Міністерством екології та природних ресурсів;
поверхнево-активні речовини, які застосовуються в сільському
господарстві разом з пестицидами, - також з Центральною державною
станцією родючості грунтів і захисту рослин Міністерства аграрної
політики;
**** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної
медицини Міністерства аграрної політики;
***** за погодженням з Міністерством освіти і науки.
2. Імпорт товарів за кодами 34.02 11000 та 34.02 13000
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 995
( 995-2000-п ) від 20.06.2000, N 1357 ( 1357-2000-п ) від
31.08.2000 )
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
категорій товарів та обсяги квот на експорт
текстильної продукції до США у 2000 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару |Категорія|Одиниця виміру| Обсяг квот ------------------------------------------------------------------ Верхній одяг для жінок 435 дюжин/штук 93740/1124880
та дівчаток
Спідниці для жінок та 442 -"- 15606/187272
дівчаток
Костюми для жінок та 444 штук 67626
дівчаток
Штани, бриджі та шорти 448 дюжин/штук 67626/811512
для жінок та дівчаток
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2000 р. N 139 ( 139-2000-п )
ОБСЯГИ
квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля
та сталі підлягає ліцензуванню і квотуванню у 2000 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Категорія | Обсяг квоти, тонн ------------------------------------------------------------------
Плоский прокат: SA
рулонний SA1 32832 товстолистовий SA2 113302 інший SA3 14850
Сортовий прокат: SB
балки SB1 9221 катанка SB2 24269 інший SB3 62730
Усього 257204

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 139 ( 139-2000-п ) від
28.01.2000 )
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких до США та до країн - членів
Європейського Союзу підлягає ліцензуванню
(з квотуванням до США та Індонезії) у 2000 році
--------------------------------------------------------------------- Найменування товару | Код згідно з |Обсяг квоти, | ТН ЗЕД | метричних | | тонн --------------------------------------------------------------------- Феросилікомарганець: 72.02 30000
до країн - членів Європейського Союзу -
до США 7992
Магній необроблений - до країн - 81.04 11000 -
членів Європейського Союзу
Окремі вироби з прокату плоского 72.08, 72.10, 158000
гарячекатаного не в рулонах, із заліза та 72.11, 72.12
нелегованої сталі (товстий лист) - до
США*
Прокат плоский гарячекатаний в 72.08 30864**
рулонах та не в рулонах, із заліза та
нелегованої сталі - до Індонезії
Сталеві троси - до країн - членів 73.12 1082 -
Європейського Союзу 73.12 1084
73.12 1086
73.12 1088
73.12 1099
----------------------------- * Згідно з Угодою між Урядом України і Міністерством торгівлі США
про припинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту з
України деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского,
укладеною 24 жовтня 1997 року.
** З урахуванням залишку, не використаного у 1999 році, обсягом
15432 тонни.
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2000 році
------------------------------------------------------------------ Найменування речовин | Код згідно з ТН ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Чотирихлористий вуглець,
або тетрахлорметан (ЧХВ) 29.03 14000
Метилхлороформ,
або 1,1,1- трихлоретан (МХФ) 29.03 19000
Бромистий метил 29.03 30390
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 29.03 40100
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 29.03 40200
1,1,2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 29.03 40300
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 29.03 40500
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 29.03 40600
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан
(ХФВ-114), пентахлорфторетан (ХФВ-111),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112),
гептахлорфторпропан (ХФВ-211),
гексахлордифторпропан (ХФВ-212),
пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215),
дихлоргексафторпропан (ХФВ-216),
хлоргептафторпропан (ХФВ-217),
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан
(Галон 2402) 29.03 40800
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 29.03 40910
Бромтрифторметан (Галон 1301) 29.03 40990
----------------------------- Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством екології та
природних ресурсів.
Імпорт товарів за кодом згідно з ТН ЗЕД 29.03 19000
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2000 році
-------------------------------------------------------------------------------- Найменування продукції |Код згідно з ТН ЗЕД -------------------------------------------------------------------------------- Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:
фарби та лаки, виготовлені із синтетичних полімерів або 32. 08
оброблених хімічним способом природних полімерів,
дисперговані або розчинні у неводному середовищі
фарби та лаки, виготовлені із синтетичних полімерів або 32. 09
оброблених хімічним способом природних полімерів,
дисперговані або розчинні у водному середовищі
інші фарби та лаки; пігменти водні готові, що 32. 10
використовуються для оздоблення шкіри
барвники та інші фарбувальні речовини, що поставляються 32. 12 90900 у формах або упаковках для роздрібної торгівлі
замазки скляна та садова, цементи смоляні; суміші для 32. 14
ущільнення та інші мастики; грунтовки, шпаклівки малярні,
невогнетривкі суміші для покриття фасадів будинків,
внутрішніх стін, підлоги, стелі тощо
косметичні засоби та засоби для макіяжу або засоби для 33. 04
догляду за шкірою (крім лікарських), включаючи
сонцезахисні та для загару; препарати для манікюру та
педикюру
засоби для волосся 33. 05
засоби для гігієни порожнини рота та зубів 33. 06
засоби, що використовуються до, під час та після гоління; 33. 07
дезодоранти індивідуального призначення, засоби для ванн;
засоби для видалення волосся та інші парфумерні та туалетні
засоби, в іншому місці не згадані; дезодоранти для
приміщень, ароматизовані або неароматизовані, що мають
дезінфікуючі властивості
речовини поверхнево-активні органічні (крім мила); 34. 02
засоби поверхнево-активні, мийні препарати (включаючи
допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення, що містять
або не містять мило (крім таких, що класифікуються в
товарній позиції 34.01)
мастильні матеріали 34.03
вакси та креми для взуття, засоби полірувальні та для 34. 05
чищення меблів, підлоги, транспортних засобів, скла та
металу
речовини клейкі, на основі каучуків та пластмас 35. 06 91000 (включаючи штучні смоли)
інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби 38. 08
проти проростання та регулятори росту рослин, засоби
дезінфікувальні та аналогічні їм, упаковані для продажу
вроздріб або у вигляді готових препаратів та виробів
засоби оздоблювальні, засоби для прискорення фарбування 38. 09
або фіксації барвників
антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори, смолоутворювачі, 38. 11
згущувачі, антикорозійні речовини, присадки готові
прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори 38. 12
для каучуку або пластмас, що в іншому місці не поіменовані;
антиоксиданти та стабілізатори інші для каучуку
або пластмас
сполуки та заряди для вогнегасників, заряди для 38. 13
вогнегасних гранат
розчинники та розріджувачі складні органічні 38. 14
сполуки антифризійні та рідини проти обмерзання 38. 20
суміші вогнезахисні, водонепроникні та інші захисні 38. 23 90950 - сполуки, що застосовуються в будівництві; суміші 38. 23 90980 галогенованих похідних антициклічних вуглеводнів
силікони в первинних формах 39. 10
Установки для кондиціювання повітря 84. 15
Холодильники, морозильники та інше холодильне і 84. 18
морозильне обладнання
Вогнегасники 84.24 10900
Автомати торговельні з холодильними пристроями 84.76 11100 84.76 11900
----------------------------- Примітки: 1. Не підлягає ліцензуванню експорт та імпорт продукції:
яка перевозиться у контейнерах з особистим майном, предметами
побуту;
яка вироблена після 1 січня 1996 р. у країнах - членах
Організації економічного співробітництва і розвитку, перелік яких
наведено у додатку 9;
яка експортується до країн - членів СНД.
2. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством екології
та природних ресурсів. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у
переліку продукції, яка підпадає під зазначені коди ТН ЗЕД, митне
оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
Міністерства екології та природних ресурсів і його територіальних
органів про те, що така продукція не містить озоноруйнівних
речовин і ліцензування не потребує.
Імпорт товарів за кодами згідно з ТН ЗЕД 34.02 11000,
34.02 13000 та 34.03 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб
здійснюється без ліцензій.
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
країн - сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт
озоноруйнуючих речовин до/з яких дозволяється
1. Австралія
2. Австрійська Республіка
3. Республіка Азербайджан
4. Алжирська Народна Демократична Республіка
5. Антигуа і Барбуда
6. Арабська Республіка Єгипет
7. Співдружність Багамських Островів
8. Народна Республіка Бангладеш
9. Барбадос
10. Держава Бахрейн
11. Беліз
12. Республіка Бенін
13. Республіка Болівія
14. Республіка Боснія і Герцеговина
15. Республіка Ботсвана
16. Держава Бруней-Даруссалам
17. Буркіна-Фасо
18. Республіка Бурунді
19. Республіка Вануату
20. Лівійська Арабська Джамахірія
21. Республіка Венесуела
22. Габонська Республіка
23. Кооперативна Республіка Гайана
24. Республіка Гамбія
25. Республіка Гана
26. Республіка Гватемала
27. Гвінейська Республіка
28. Республіка Гондурас
29. Гренада
30. Грецька Республіка
31. Держава Ізраїль
32. Співдружність Домініки
33. Домініканська Республіка
34. Республіка Еквадор
35. Естонська Республіка
36. Ефіопія
37. Республіка Заїр
38. Республіка Замбія
39. Республіка Зімбабве
40. Ісламська Республіка Іран
41. Ірландія
42. Республіка Ісландія
43. Королівство Іспанія
44. Італійська Республіка
45. Йорданське Хашемітське Королівство
46. Єменська Республіка
47. Республіка Камерун
48. Канада
49. Держава Катар
50. Республіка Кенія
51. Республіка Кіпр
52. Республіка Кірибаті
53. Китайська Народна Республіка
54. Республіка Колумбія
55. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
56. Республіка Конго
57. Корейська Народно-демократична Республіка
58. Королівство Бельгія
59. Королівство Данія
60. Королівство Нідерланди
61. Королівство Норвегія
62. Королівство Швеція
63. Республіка Коста-Ріка
64. Республіка Кот-д'Івуар
65. Латвійська Республіка
66. Королівство Лесото
67. Республіка Ліберія
68. Ліванська Республіка
69. Литовська Республіка
70. Князівство Ліхтенштейн
71. Велике Герцогство Люксембург
72. Республіка Маврикій
73. Ісламська Республіка Мавританія
74. Республіка Мадагаскар
75. Республіка Малаві
76. Малайзія
77. Республіка Малі
78. Мальдівська Республіка
79. Республіка Мальта
80. Королівство Марокко
81. Республіка Маршальські (Маршаллові Острови)
82. Мексиканські Сполучені Штати
83. Республіка Мозамбік
84. Князівство Монако
85. Монголія
86. Союз М'янма
87. Республіка Намібія
88. Королівство Непал
89. Республіка Нігер
90. Федеративна Республіка Нігерія
91. Республіка Нікарагуа
92. Нова Зеландія
93. Танзанія
94. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
95. Об'єднані Арабські Емірати
96. Ісламська Республіка Пакистан
97. Республіка Панама
98. Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
99. Республіка Парагвай
100. Республіка Перу
101. Південно-Африканська Республіка
102. Португальська Республіка
103. Аргентинська Республіка
104. Республіка Білорусь
105. Республіка Болгарія
106. Республіка Казахстан
107. Республіка Грузія
108. Республіка Індія
109. Республіка Індонезія
110. Республіка Корея
111. Республіка Куба
112. Держава Кувейт
113. Республіка Молдова
114. Республіка Польща
115. Республіка Узбекистан
116. Республіка Хорватія
117. Російська Федерація
118. Румунія
119. Республіка Ель-Сальвадор
120. Самоа
121. Королівство Саудівська Аравія
122. Сент-Вінсент і Гренадіни
123. Королівство Свазіленд
124. Республіка Сейшельські Острови
125. Республіка Сенегал
126. Федерація Сент-Кітс і Невіс
127. Сент-Люсія
128. Республіка Сінгапур
129. Сірійська Арабська Республіка
130. Словацька Республіка
131. Республіка Словенія
132. Соломонові Острови
133. Соціалістична Республіка В'єтнам
134. Союзна Республіка Югославія
135. Сполучені Штати Америки
136. Республіка Судан
137. Республіка Таджикистан
138. Королівство Таїланд
139. Тоголезька Республіка
140. Республіка Трінідад і Тобаго
141. Тувалу
142. Туніська Республіка
143. Турецька Республіка
144. Туркменістан
145. Республіка Уганда
146. Угорська Республіка
147. Україна
148. Східна Республіка Уругвай
149. Федеративні Штати Мікронезії
150. Федеративна Республіка Бразилія
151. Федеративна Республіка Німеччина
152. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
153. Республіка Філіппіни
154. Фінляндська Республіка
155. Французька Республіка
156. Центральноафриканська Республіка
157. Республіка Чад
158. Чеська Республіка
159. Республіка Чилі
160. Швейцарська Конфедерація
161. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
162. Республіка Македонія
163. Ямайка
164. Японія
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2000 р. N 4
ПЕРЕЛІК
країн - членів Організації економічного
співробітництва і розвитку
1. Австралія
2. Австрійська Республіка
3. Грецька Республіка
4. Ірландія
5. Республіка Ісландія
6. Королівство Іспанія
7. Італійська Республіка
8. Канада
9. Королівство Бельгія
10. Королівство Данія
11. Королівство Нідерланди
12. Королівство Норвегія
13. Королівство Швеція
14. Велике Герцогство Люксембург
15. Мексиканські Сполучені Штати
16. Нова Зеландія
17. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії
18. Португальська Республіка
19. Республіка Корея
20. Республіка Польща
21. Сполучені Штати Америки
22. Турецька Республіка
23. Угорська Республіка
24. Федеративна Республіка Німеччина
25. Фінляндська Республіка
26. Французька Республіка
27. Чеська Республіка
28. Швейцарська Конфедерація
29. Японія
Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙвгору