Документ 3995-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.238 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Пункти 118 і 119 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ( 3392-17 ) (із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3677-VI) ( 3677-17 ), виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ( 3392-17 ).

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 3995-VIвгору