Документ 398_063, чинний, поточна редакція — Затвердження від 20.08.2003, підстава - 1303-2003-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2007. Подивитися в історії? )

Угода
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Казахстан про взаємне визнання та
еквівалентність документів про освіту, наукові
(вчені) ступені і вчені звання

 
{ Угоду затверджено Постановою КМ N 1303 ( 1303-2003-п ) від 20.08.2003 }

 
     Дата підписання: 26.09.2001
     Дата затвердження: 20.08.2003
     Дата набрання чинності: 04.06.2007
 
     Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Казахстан, далі "Сторони",
 
     бажаючи сприяти подальшому розвитку і поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти і науки;
 
     з метою встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
 
     домовились про таке:
 
СТАТТЯ 1
 
     Ця Угода поширюється на документи державного зразка про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, що видаються в державах Сторін.
 
СТАТТЯ 2
 
     Документи державного зразка про загальну середню освіту, видані в державах Сторін, взаємно визнаються й еквівалентні при продовженні навчання на наступному рівні відповідно до національних законодавств держав Сторін.
 
СТАТТЯ 3
 
     Дипломи і атестати про закінчення професійно-технічних навчальних закладів в Україні, а також дипломи та атестати про закінчення початкових і середніх професійних навчальних закладів у Республіці Казахстан взаємно визнаються та еквівалентні при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної професії, кваліфікації, якщо тривалість навчання та зміст освіти в них за спеціальністю і професією подібні.
 
СТАТТЯ 4
 
     Сторони визнають дипломи, видані в державі однієї Сторони, що відповідають дипломам, виданими вищими навчальними закладами держави іншої Сторони про присвоєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" із відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні, а також при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації.
 
СТАТТЯ 5
 
     Положення цієї Угоди, що стосуються вищої освіти, поширюються на акредитовані вищі навчальні заклади всіх форм власності держав Сторін.
 
СТАТТЯ 6
 
     Сторони визнають на територіях своїх держав документи державного зразка про наукові (вчені) ступені та вчені звання, що видаються компетентними органами держав Сторін у порядку, встановленому законодавствами держав Сторін.
 
     Компетентними органами держав Сторін є:
 
     з української Сторони - Міністерство освіти і науки та Вища атестаційна комісія України;
 
     з казахстанської Сторони - Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан.
 
     При зміні найменувань чи функцій компетентних органів Сторони будуть своєчасно інформувати одна одну по дипломатичних каналах.
 
СТАТТЯ 7
 
     З метою реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, а також нормативно-правові акти, що регулюють правила і процедури їх оформлення і видачі.
 
СТАТТЯ 8
 
     Сторони будуть консультуватися з питань реалізації положень цієї Угоди, інформувати одна одну про зміни в їх системах освіти, у назвах та критеріях видачі документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, а в разі необхідності, направляти одна одній відповідні офіційні роз'яснення.
 
СТАТТЯ 9
 
     Сторони створять комісію експертів (далі "Комісія") для вирішення спірних питань, що можуть виникнути в ході реалізації цієї Угоди. Про склад Комісії Сторони інформуватимуть одна одну дипломатичними каналами.
 
     Комісія обновлятиме список навчальних закладів держав Сторін усіх форм власності, на які поширюється ця Угода.
 
     Комісія працюватиме в міру необхідності. Місце і час засідань узгоджуватимуться дипломатичними каналами.
 
СТАТТЯ 10
 
     До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
СТАТТЯ 11
 
     Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.
 
     Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.
 
     У разі припинення дії цієї Угоди її положення будуть й надалі застосовуватися до документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, виданих до припинення дії цієї Угоди, і до осіб, які навчаються та прибули у держави Сторін, до припинення дії Угоди. Отримані ними документи про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання, визнаватимуться еквівалентними відповідно до положень цієї Угоди.
 
     Вчинено у м. Астана 26 вересня 2001 року в двох примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.
 
     У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.
 
 ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ             ЗА УРЯД 
УКРАЇНИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН
(підпис) (підпис)вгору