Документ 3982-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.183 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 24, ст.348; N 38, ст.562) такі зміни:
Абзац другий частини другої статті 8 викласти в такій
редакції: "Створення товариств покупців членами трудового колективу
підприємств (структурних підрозділів), що приватизуються,
здійснюється на підставі рішення загальних зборів, в яких брало
участь більше 50 відсотків працівників підприємства (структурного
підрозділу) або їх уповноважених представників. За умови, що
товариство покупців об'єднує більш як 50 відсотків працюючих, воно
користується пріоритетним правом у виборі способу приватизації,
крім випадків, щодо яких встановлені обмеження законами України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 лютого 1994 року
N 3982-XIIвгору