Документ 3981-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про приватизацію державного житлового фонду"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.182 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 36, ст.524) такі зміни і доповнення:
1. У статті 2: пункти 1 і 2 викласти в такій редакції: "1. До об'єктів приватизації належать квартири
багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки (надалі -
квартири (будинки), які використовуються громадянами на умовах
найму.
2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири
(будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень,
підприємств, установ та організацій, природних та біосферних
заповідників, національних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири
(будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати,
будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а
також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного
(обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС";
перше речення пункту 3 викласти в такій редакції: "3. Приватизація квартир у будинках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення
власником (володільцем) будинку".
2. У статті 4: частину другу пункту 1 доповнити реченням: "Ця сума підлягає
періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України".
3. У статті 5: з частини другої пункту 1 слова "на момент введення в дію
цього Закону" виключити;
пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу,
яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює
доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних
підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума
доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі
на вартість одного квадратного метра".
4. У статті 8: з пункту 4 слова "і організація продажу" виключити; пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Вартість послуг за оформлення документів на право
власності на квартири (будинки) оплачується громадянами за
розцінками, що встановлюються місцевими органами державної
виконавчої влади"; пункт 9 доповнити частинами другою, третьою та четвертою
такого змісту: "В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або
ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному
господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд,
останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну
власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних
депутатів.
Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються
підприємствами торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунального та побутового обслуговування населення на
умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.
Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у
комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України".
5. У статті 13: пункт 1 доповнити реченням: "В разі наявності у власності
громадянина України декількох квартир (будинків) державні дотації
поширюються лише на одну з них".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 лютого 1994 року
N 3981-XIIвгору