Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993 р. N 399
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.1999398
Документ 398-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.11.2012, підстава - 1030-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 березня 1999 р. N 398
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2012-п ) від 07.11.2012 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
1 червня 1993 р. N 399 ( 399-93-п ) "Про розміри компенсації за
добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин,
занесеним до Червоної книги України" (ЗП України, 1993 р., N 11,
ст. 226; 1996 р., N 13, ст. 361) такі зміни:
у пункті 2 постанови слова "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища" замінити словами
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки";
додатки 1 - 3 до постанови викласти у новій редакції
(додаються).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством фінансів
розробити та у тримісячний термін затвердити порядок справляння
компенсації за добування (збирання) видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399 ( 399-93-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398)

ТАКСА
для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну
незаконним добуванням або знищенням тварин з числа
видів, занесених до Червоної книги України, які постійно
або тимчасово перебувають у природних умовах на
території України, в межах її територіальних вод,
континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони
------------------------------------------------------------------ Вид тварин та їх категорія | Розмір компенсації за | категоріями тварин (у гривнях за | один екземпляр) |--------------------------------- | I | II | III | IV | V ------------------------------------------------------------------
Безхребетні
Типи Черви кільчасті,
Молюски:
ейзенія Гордєєва (I), п'явка 3 2
медична (II), устриця їстівна
(II)
Тип Членистоногі
Клас Ракоподібні
широкопалий рак (III), 15 6
трав'яний краб (I), волохатий
краб (I), кам'яний краб (I),
ксанто пореса (I), мармуровий
краб (I), прісноводний краб (I)
Класи Павукоподібні,
Багатоніжки
сольпуга звичайна (III), 4 2,5 1,5
скорпіон кримський (III),
багатозв'яз гірський
український (IV), лептоюлюс
Семенкевича (IV), мухоловка
звичайна (II)
Клас Комахи
Ряд Бабки
красуня-діва (III), красуня 10 5
блискуча кримська (III),
стрілка Ліндена (I), стрілка
Меркурія (I),
дозорець-імператор (III),
кордулегастер кільчастий (III)
Ряд Прямокрилі
пилкохвіст Плігінського (II), 10 8 6
анадримадуза Ретовського (II),
пилкохвіст Болдирева (I),
пилкохвіст лісовий (III),
коник-товстун степовий (I)
пилкохвіст український (III), 6 5
дибка степова (II)
Ряди Богомоли, Ембії
емпуза смугаста кримська (II), 8 6
емпуза піщана (II), ірис
плямистокрилий (III), боліварія
короткокрила (II), ембія
реліктова (III)
Ряди Веснянки,
Напівтвердокрилі,
Рівнокрилі
веснянка велика (II), коранус 8,5 6,5 5,5
сірий (III), онкоцефал
кримський (III), кошеніль
польська (IV)
Ряд Твердокрилі
слимакоїд кримський (III), 15 13
жук-самітник (II), ковалик
Паррейса (III)
морімус темний (III), ковалик 10 8
сплощений (III), чекініола
платисцелідина (IV)
жужелиця угорська (II), 10 8 3 1,5
красотіл пахучий (II),
волохатий стафілін (III),
пахучий стафілін (II),
цератофій багаторогий (III),
жук-олень (II), вусач великий
дубовий західний (II), розалія
альпійська (III), вусач
мускусний (III), вусач
червонокрил Келлера (III),
вусач земляний хрестоносець
(I), ліксус катрановий (III),
брахіцерус зморшкуватий (IV),
левкомігус білосніжний (III),
скарабей священний (II)
Ряди Сітчастокрилі, Волохокрилі
аскалаф строкатий (II), 6 4
окситира жовтовуса (III)
Ряд Лускокрилі
шовкопряд кульбабовий (II), 20 18 15 13
шовкопряд Балліона (III),
ендроміс березовий (II), зегрис
Евфема (I), аврора біла (II),
ванеса Л-біле (IV),
носатка-листовидка (III), сатир
евксинський (III)
махаон (II), подалірій (II), 20 8 5
поліксена (II), аполлон (II),
мнемозина (II), жовтянка
торф'яникова (I), стрічкарка
тополева (II), райдужниця
велика (II), ванеса чорно-руда
(III), люцина (II), сатир
залізний (III), клімена (II),
стрічкарка велика червона
(III), чорнушка Манто (III),
чорнушка Фегея (III), сінниця
Геро (II), томарес Ногеля (II),
томарес Каллімах (II), синявець
ероїдес (I), синявець Мелеагр
(II), синявець римнус (I)
бражник олеандровий (III), 5 3
бражник карликовий (III),
бражник Прозерпіна (III),
сатурнія руда (IV), бражник
Мертва голова (III)
Ряд Перетинчастокрилі
сапіга-полохрум (I) 25
плероневра хвойна (I), 15 14 13
ксифідрія строката (II),
акантоліда жовтоголова (II),
акантоліда сланцева (III),
ценоліда сітчаста (II),
апростема Пелетьє (II),
апростема Карпентера (II),
зарея міднотіла (III), зарея
бронзовотіла (III), абія
виблискуюча (II), абія блискуча
(III), мегариса рогохвостова
(III), пахіцефус степовий (I),
янус червононогий (II),
каламеута жовта (III),
харакопіг скіфський (I),
мегалодонт гаплофілумовий
(III), мегалодонт середній
(III), арге Фрівальдського
(II), арге Беккера (III),
стериктифора шипшинова (II),
долерус короткокрилий (III),
долерус степовий (III),
тентредо схожий (III), сіобла
бальзамінова (III), перинеура
приструмкова (III), макрофія
тевтонська (II), орусус
паразитичний (II)
сколія-гігант (II), сфекс 10 8 7
жовтокрилий (III), сфекс
рудуватий (II), церцерис
горбкувата (III), криптохіл
кільчастий (III), криптохіл
червонуватий (III), аноплій
самарський (IV), дисцелія
зональна (III), амофіла
сарептанська (IV), стиз
двокрапковий (III), стиз
смугастий (III), стизоїд
тризубий (IV), ляра анафемська
(III), мегахіла округла (II),
джміль вірменський (II), джміль
яскравий (II), джміль лезус
(II)
мелітурга булавовуса (II), 8 7
рофітоїдес сірий (II), сколія
степова (II), ксилокопа
звичайна (II), ксилокопа
фіолетова (II), джміль моховий
(II), джміль пахучий (II),
джміль глинистий (II), джміль
пластинчастозубий (II), джміль
червонуватий (II), джміль
мінливий (II), джміль
незвичайний (II), ліометопум
звичайний (III)
Ряд Скорпіонові мухи
льодовичник Вествуда (III), 8 13
бітак італійський (II)
Ряд Двокрилі
ктир гігантський (II), ктир 5 4,5 4
шершнеподібний (III), ктенофора
святкова (I)
Хребетні
Клас Круглороті
Ряд Міногоподібні
мінога угорська (III), мінога 18
українська (III)
Ряд Осетроподібні
білуга чорноморська (II), шип 1500 1200
(I), стерлядь (II), осетер
атлантичний (I)
Ряд Лососеподібні
лосось чорноморський (I), 340 34
лосось дунайський (I), харіус
європейський (II), умбра (II)
вирезуб (I), ялець 340 200 50 40
Данилевського (II),
ялець-андруга закарпатський
(II), пічкур дунайський
довговусий (III), марена
дніпровська (II), марена
кримська (III), шемая дунайська
(IV)
рибець малий (I) 85
Ряд Окунеподібні
судак морський (I), чоп великий 170 85 60 50
(III), чоп малий (III), йорж
смугастий (II), лаврак губатий
(IV), горбиль світлий (IV)
зубарик звичайний (IV), 50 30
губань зелений (III)
Ряди Окунеподібні,
Скорпеноподібні
піскарка бура (IV), піскарка 30
сіра (IV), морський півень
(IV), бичок-рижик звичайний
(IV), бичок золотистий (IV)
Ряд Голкоподібні
морський коник чорноморський 10
(II)
Ряди Камбалоподібні,
Вудильникоподібні
арноглос (III), морський чорт 50 35
(IV)
Клас Земноводні
Ряд Хвостаті
тритон карпатський (II), тритон 60
гірський (II), саламандра
плямиста (II)
Ряд Безхвості
ропуха очеретяна (II), жаба 50 40
прудка (III)
Клас Плазуни
Ряд Лускаті
гекон кримський (III), мідянка 50 40
(II)
полоз жовточеревий (II), полоз 340 170 135
леопардовий (I), полоз лісовий
(III), полоз чотирисмугий (II),
жовтопуз (I)
гадюка степова східна (II) 85
Ряди Веслоногі, Журавлеподібні
пелікан рожевий (II), пелікан 1500 1000
кучерявий (II), журавель сірий
(II), журавель степовий (I),
дрофа (II), хохітва (I)
Ряди Лелекоподібні,
Гусеподібні
лелека чорний (II), лебідь 1100 900
малий (III)
Ряди Веслоногі, Лелекоподібні,
Гусеподібні
баклан довгоносий (II), баклан 500
малий (II), жовта чапля (II),
колпиця (II), коровайка (II),
червоновола казарка (II)
Ряд Соколоподібні
гриф чорний (III), беркут 3000 2800 2500
(III), шуліка рудий (I),
орлан-білохвіст (II),
стерв'ятник (I), орел степовий
(I), орел-карлик (I), сип
білоголовий (II), могильник
(II), балобан (III),
сокіл-сапсан (II)
скопа (III), лунь польовий (I), 2000 1800 1400 1200
лунь степовий (I), яструб-тювик
(IV), канюк степовий (IV),
змієїд (III), підорлик великий
(III), підорлик малий (III),
боривітер степовий (II), пугач
(II)
Ряди Гусеподібні, Куроподібні,
Совоподібні
огар (II), чернь білоока (II), 600 500 450
гага звичайна (III), крохаль
довгоносий (II), савка (IV),
глухар (II), сич волохатий
(IV), сичик-горобець (IV), сова
довгохвоста (IV), сова бородата
(III), сипуха (II)
Ряд Сивкоподібні, Гусеподібні
лежень (III), зуйок морський 120 100 90
(III), ходуличник (II),
кулик-сорока (III), поручайник
(II), кроншнеп тонкодзьобий
(I), кроншнеп великий (II),
кроншнеп середній (II),
дерихвіст лучний (II),
дерихвіст степовий (I), реготун
чорноголовий (II), чеграва
(III), гоголь (III)
Ряд Горобцеподібні
сорокопуд сірий (IV), сорокопуд 100 90
червоноголовий (III), завирушка
альпійська (IV), кам'яний дрізд
строкатий (IV), корольок
червоноголовий (IV), вівсянка
чорноголова (IV), шпак рожевий
(III), очеретянка прудка (III)
Ряд Комахоїдні
їжак вухатий (III), хохуля 300 150
звичайна (I)
Ряди Комахоїдні, Гризуни
бурозубка альпійська (IV), 50 40 35
кутора мала (III), сліпак
буковинський (III), сліпак
білозубий (II), сліпак піщаний
(II), сліпак подільський (III),
снігова полівка (III), водяна
полівка мала (III)
Ряд Рукокрилі
підковоніс малий (II), 200 180
підковоніс великий (II),
нічниця Бехштейна (III),
нічниця Наттерера (III),
нічниця ставкова (III), нічниця
триколірна (III), довгокрил
звичайний (II), широковух
європейський (III), вечірниця
мала (III), вечірниця
велетенська (III), нетопир
середземноморський (III),
нетопир кожанковидний (III)
Ряди Гризуни, Зайцеподібні
ховрах європейський (I), 250 200 180 150
садовий вовчок (IV), мишівка
степова (III), тушканчик
великий (II), ємуранчик
звичайний (II), заєць білий (I)
Ряд Хижі звірі
горностай (IV), тхір степовий 255 170
(III)
норка європейська (II), 680
перев'язка звичайна (II)
видра річкова (II), рись 2500
звичайна (II)
борсук (II), кіт лісовий (I) 1700 1000
тюлень-монах середземноморський 3400
(I)
Ряд Китоподібні
афаліна чорноморська (III), 2550 2200 1900
азовка (I), білобочка
чорноморська (IV)
Ряд Парнокопитні
зубр (V) 2500
______________
Примітки:
1. I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою
зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться
згубна дія факторів, що впливають на їх стан;
II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому
можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться
дія факторів, що впливають на їх стан;
III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які
у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих",
хоча їм і загрожує небезпека;
IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони
належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних",
однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої
із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо
відомі: види, які можна було б віднести до однієї з
вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю
достовірної інформації питання залишається невизначеним;
V категорія - відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим
заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не
підлягають використанню і потребують постійного контролю.
2. За кожне знищене чи пошкоджене гніздо, нору, інше житло
тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, сума
компенсації становить трикратний розмір такси за даний вид тварин.
За кожне вилучене яйце, а також за кожний ембріон у незаконно
здобутій хребетній тварині сума компенсації становить 50 відсотків
такси за даний вид тварин.
За шкоду, заподіяну незаконною заготівлею ікри осетрових і
лососевих риб з числа видів, занесених до Червоної книги України,
стягується сума у розмірі двадцятикратної вартості заготовленої
ікри, згідно з діючими роздрібними цінами на ікру вищого сорту.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399 ( 399-93-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398)

ТАКСА
для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну
знищенням тварин з числа видів, занесених до Червоної книги
України, шляхом погіршення їх середовища перебування, якщо
абсолютну кількість загиблих тварин підрахувати неможливо
------------------------------------------------------------------ Вид тварин та їх категорія | Розмір компенсації за | категоріями тварин (у гривнях за | один екземпляр) |--------------------------------- | I | II | III | IV | V ------------------------------------------------------------------
За 1 гектар пошкоджених угідь
Безхребетні
Гідрозої, Черви круглі, Черви
кільчасті
меризія азовська (II), оліндіас 2500 1500 1000
несподіваний (III), аксонолайм
замковий (III), хромадорина
двоока (II), ейзенія Гордєєва
(I)
жабоп'явка алжирська (III), 1700 1500 1000
п'явка медична (II), глотківка
Щоголєва (III), археобдела
каспійська (III), псевдотрохета
п'ятикільчаста (II), трохета
потайна (I)
Клас Ракоподібні
бранхінекта лякаюча (IV), 2500 2000 1700
бранхінекта маленька (III),
бранхінекта східна (I),
танімастикс ставковий (I),
бранхіпус Шаффера (I),
бранхінела колюча (I),
бранхінектела середня (I),
дрепанозурус дволикий (IV),
гемідіаптом Рилова (I)
морський кріт (I), широкопалий 2700 2500
рак (III), трав'яний краб (I),
волохатий краб (I), кам'яний
краб (I), ксанто пореса (I),
мармуровий краб (I),
прісноводний краб (I), мізида
аномальна (I), мізида зубчаста
(I), мізида Варпаховського (I)
ніфарг середній (III), 1700 1500
іфігенела колючконога (II),
іфігенела шаблінська (III),
іфігенела Андрусова (III),
гмеліна маленька (III), гмеліна
Кузнецова (III)
Тип Молюски
ставковик булавоподібний (III), 1500 1000 900
ставковик потовщений (III),
турикаспія лінкта (III),
оксихілюс Кобельта (II),
гранарія зернова (I), хондрина
вівсяна (III), перистома
мердвенева (I), серуліна
зубчаста (I), трихія опушена
(III), простеномфалія
карпатська (II), дробація
банатська (II), устриця їстівна
(II) ____________
Примітка.
I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою
зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться
згубна дія факторів, що впливають на їх стан;
II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому
можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться
дія факторів, що впливають на їх стан;
III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які
у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих",
хоча їм і загрожує небезпека;
IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони
належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних",
однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої
із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо
відомі: види, які можна було б віднести до однієї з
вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю
достовірної інформації питання залишається невизначеним;
V категорія - відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим
заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не
підлягають використанню і потребують постійного контролю.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399 ( 399-93-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398)

ТАКСА
для обчислення розміру компенсації за шкоду,
заподіяну незаконним збиранням або знищенням
чи пошкодженням рослин з числа видів, занесених до
Червоної книги України, Європейського червоного
списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою
зникнення у світовому масштабі, та знищенням їх
місцезростання
------------------------------------------------------------------ Група рослин | Розмір компенсації за | категоріями рослин (у | гривнях за один екземпляр) |--------------------------- | I | II | III ------------------------------------------------------------------
За знищення кожного дерева
залежно від його діаметра (біля
шийки кореня, сантиметрів):
до 6 70 40 20 6,1 - 10 120 70 30 10,1 - 14 140 90 50 14,1 - 18 160 110 70 18,1 - 22 270 220 180 22,1 - 26 380 330 290 26,1 - 30 490 440 500 30,1 - 34 695 645 620 34,1 - 38 900 850 800 38,1 - 42 1105 1055 950 42,1 - 46 1500 1300 1100 46,1 - 50 1700 1500 1400
За кожний кущ або ліану віком 150 100 70
понад три роки
За кожну трав'янисту рослину, 15 12 9
незалежно від розміру
За кожне плодове тіло гриба 12 10 7
За кожний квадратний метр 25 20 15
субстрату (грунту, каменів, дерева
тощо), на якому ростуть мохи,
лишайники, водорості
За кожний кілограм водоростей 17 12 9
(у сирому вигляді)
Примітки:
1. За знищення дерев з діаметром стовбура понад 50
сантиметрів такса збільшується на 40 гривень за кожний сантиметр
діаметра. За знищення чи пошкодження кущів або ліан у віці до
трьох років включно розмір нарахувань зменшується вдвічі від такси
за цілу рослину.
2. За збір плодів, насіння, квіток відшкодування
нараховується в розмірі 20 відсотків такси за цілу рослину. За
збір бруньок, кори, частин кореня, інших частин рослини, якщо
такий збір не призводить до її загибелі, відшкодування
нараховується в розмірі 50 відсотків такси за цілу рослину.
3. За знищення природних луків, сіножатей, пасовищ, боліт та
інших місцезростань рослин, занесених до Червоної книги України,
унаслідок переорювання, затоплення, відведення під забудову,
розробку корисних копалин, садово-городні ділянки, залісення, а
також у разі різкої зміни гідрологічного режиму чи забруднення
хімічними речовинами, яке призвело до загибелі рослин,
відшкодування нараховується в сумі 1500 гривень для видів рослин
першої категорії, 1000 гривень - для видів рослин другої і третьої
категорії за один гектар площі.
4. Ця такса не поширюється на рослини, які культивуються і
вирощуються у розсадниках, а також на присадибних та
садово-городніх ділянках.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору