Документ 397/95, поточна редакція — Прийняття від 30.05.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку спеціалістів для роботи
у сфері міжнародних відносин

З метою забезпечення національних інтересів України на
міжнародній арені, створення єдиної державної системи підготовки,
перепідготовки кадрів для роботи за кордоном та в апараті
Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України, Міністерства оборони України,
Державного митного комітету України, інших державних органів та
підвищення їх кваліфікації п о с т а н о в л я ю:
1. Створити Український інститут міжнародних відносин на базі
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, що ліквідується,
підпорядкувавши його Міністерству освіти України. 2. Основним завданням Українського інституту міжнародних
відносин є підготовка на базі повної середньої загальної освіти
фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин і зовнішньої
політики України та проведення науково-дослідної роботи в цій
галузі. 3. Утворити при Міністерстві закордонних справ України
Дипломатичну академію України. Основним завданням Дипломатичної академії України є
підготовка на базі вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів
дипломатичних, консульських, зовнішньоекономічних та інших
представництв України за кордоном для роботи в міжнародних
організаціях та в державних органах, що займаються питаннями
зовнішніх зносин України, а також проведення науково-аналітичних
досліджень в галузі міжнародних відносин. 4. Міністерству освіти України разом з іншими міністерствами,
центральними органами державної виконавчої влади, які мають у
своєму складі підрозділи, що займаються питаннями зовнішніх
зносин, подати у місячний строк Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо обсягів і структури підготовки кадрів за різними
формами навчання, а також здійснити заходи, спрямовані на розвиток
їх матеріально-технічної бази. 5. На зміну статті 2 Указу Президента України від 21 квітня
1994 року N 176 ( 176/94 ) "Про Київський університет імені Тараса
Шевченка" Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо
передачі на баланс Українського інституту міжнародних відносин та
Дипломатичної академії України навчально-побутового комплексу з
усіма будівлями і спорудами, інвентарем та обладнанням за станом
на 1 червня 1995 року, а також щодо звільнення цього комплексу
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до 1
серпня 1995 року. 6. Кабінету Міністрів України: здійснити організаційне, матеріально-технічне та фінансове
забезпечення заходів, пов'язаних зі створенням та діяльністю
Українського інституту міжнародних відносин та Дипломатичної
академії України; розмістити Український інститут міжнародних відносин та
Дипломатичну академію України в місті Києві у навчально-побутовому
корпусі на вулиці Мельникова, 36/1; привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 30 травня 1995 року
N 397/95вгору