Document 397-70-п, current version — Adoption on August 5, 1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 1970 р. N 397
Київ
Про підсумки республіканського соціалістичного
змагання колективів будов комплексів хімічної
промисловості і хімічного машинобудування
за II квартал 1970 року

Широко розгорнувши соціалістичне змагання за гідну зустріч
100-річчя з дня народження В.І. Леніна і дострокове виконання
плану завершального року п'ятирічки, трудящі будівельних
організацій, що здійснюють будівництво підприємств хімічної
промисловості і хімічного машинобудування, ввели в дію ряд
важливих об'єктів.
Розглянувши матеріали про підсумки республіканського
соціалістичного змагання колективів будівельних організацій, що
здійснюють будівництво комплексів хімічної промисловості і
хімічного машинобудування, за II квартал 1970 р., Рада Міністрів
Української РСР і Українська Республіканська Рада Професійних
Спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Визнати переможцями у республіканському соціалістичному
змаганні:
- колектив будівництва комплексу двоокису титану Сумського
хімічного комбінату (генпідрядна організація - будівельно-монтажне
управління "Хімбуд" тресту "Сумхімбуд" комбінату "Сумпромбуд");
залишити йому перехідний Червоний Прапор ЦК КП України і Ради
Міністрів УРСР і видати першу грошову премію в сумі
11700 карбованців;
- колектив будівництва комплексу поліпшення якості аміачної
селітри Горлівського хімічного комбінату (генпідрядна організація
- будівельне управління "Хімбуд N 1" тресту "Горлівськхімбуд"
комбінату "Донецькважбуд"); залишити йому перехідний Червоний
Прапор Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради
Професійних Спілок і видати першу грошову премію в сумі
4250 карбованців.
Виплату премій провести за рахунок надпланових прибутків
будівельно-монтажних організацій, що брали участь у будівництві
комплексу двоокису титану Сумського хімічного комбінату та
комплексу поліпшення якості аміачної селітри Горлівського
хімічного комбінату.
Комбінату "Сумпромбуд" Міністерства промислового будівництва
УРСР (т. Єфімцеву), комбінату "Донецькважбуд" Міністерства
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР (т. Леончуку),
Головцентропроммонтажу (т. Парра) і Укрголовхімтепломонтажу
(т. Біліському) Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР разом з відповідними обласними комітетами профспілки
робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
розподілити виділену для преміювання грошову премію між
будівельно-монтажними організаціями, що брали участь в будівництві
комплексів, з урахуванням обсягу і трудомісткості робіт, виконаних
кожною організацією, незалежно від її підпорядкованості.
Індивідуальне преміювання робітників, інженерно-технічних
працівників і службовців, які відзначилися у соціалістичному
змаганні, здійснити в порядку, передбаченому постановою ЦК КП
України, Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради
Професійних Спілок від 13 березня 1964 р. N 262.
2. Доручити:
- заступнику Міністра промислового будівництва УРСР
т. Новикову довести до відома загальних зборів колективу, який
здійснює будівництво комплексу двоокису титану Сумського хімічного
комбінату, постанову Ради Міністрів УРСР і Української
Республіканської Ради Професійних Спілок про залишення йому
перехідного Червоного Прапора ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР;
- заступнику Міністра будівництва підприємств важкої
індустрії УРСР т. Бєлому довести до відома загальних зборів
колективу, який здійснює будівництво комплексу поліпшення якості
аміачної селітри Горлівського хімічного комбінату, постанову Ради
Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних
Спілок про залишення йому перехідного Червоного Прапора Ради
Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних
Спілок.
* * *
Рада Міністрів Української РСР і Українська Республіканська
Рада Професійних Спілок закликають всіх робітників,
інженерно-технічних працівників і службовців будівельних
організацій ширше розгорнути соціалістичне змагання за гідну
зустріч XXIV з'їзду КПРС, за дострокове виконання завдань
п'ятирічки і введення в дію виробничих потужностей хімічної
промисловості і хімічного машинобудування.

Голова Ради Міністрів
Української РСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова Української Республіканської Ради Професійних Спілок В.КЛИМЕНКО
Інд. 24on top