Документ 397-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 10, ст. 44) такі зміни:
1) у підпункті 5.2.4 пункту 5.2 статті 5:
абзац п'ятий виключити;
останній абзац доповнити реченням такого змісту: "При
зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання
недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання
вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та
прийняття відповідного рішення";
2) у тексті Закону слова "суд (арбітражний суд)" та
"арбітражний суд" у всіх відмінках замінити словом "суд" у
відповідних відмінках.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 397-IVвгору