Про заходи щодо реформування Служби безпеки України
Розпорядження Президента України; Склад колегіального органу від 12.12.2006396/2006-рп
Документ 396/2006-рп, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2006

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо реформування Служби безпеки України

З метою посилення ролі Служби безпеки України в системі
правоохоронних органів, підвищення професійного рівня її
співробітників, визначення цілей, пріоритетних напрямів та
основних завдань реформування цієї Служби в інтересах захисту
державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної
цілісності, економічного і оборонного потенціалу країни від
зовнішніх та внутрішніх загроз, зміцнення демократичних засад
суспільного життя і законності в державі:
1. Утворити Комісію з розроблення проектів Концепції
реформування Служби безпеки України та Комплексної цільової
програми реформування Служби безпеки України (далі - Комісія).
2. Призначити НАЛИВАЙЧЕНКА Валентина Олександровича -
тимчасово виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України -
головою Комісії.
3. Затвердити персональний склад Комісії (додається).
Надати голові Комісії право залучати в установленому порядку
до роботи в Комісії фахівців органів виконавчої влади, державних
установ та організацій, одержувати від органів виконавчої влади
документи та матеріали, необхідні для її роботи.
4. Комісії підготувати і подати в установленому порядку:
у двотижневий строк структуру проектів Концепції реформування
Служби безпеки України та Комплексної цільової програми
реформування Служби безпеки України;
у двомісячний строк проект Концепції реформування Служби
безпеки України, а у тримісячний строк - проект Комплексної
цільової програми реформування Служби безпеки України, попередньо
розглянувши його на колегії Служби безпеки України.
5. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на
Главу Секретаріату Президента України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2006 року
N 396/2006-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 12 грудня 2006 року N 396/2006-рп
СКЛАД
Комісії з розроблення проектів Концепції
реформування Служби безпеки України та Комплексної
цільової програми реформування Служби безпеки України

НАЛИВАЙЧЕНКО - тимчасово виконуючий обов'язки Голови Валентин Олександрович Служби безпеки України, голова Комісії
ЯЦЕНЮК - Перший заступник Глави Секретаріату Арсеній Петрович Президента України, заступник голови
Комісії
БЄЛОВ - Радник Голови Служби безпеки України Олександр Федорович
ГОРБУЛІН - Радник Президента України Володимир Павлович
ГРИЦАК - начальник Управління Служби безпеки Василь Сергійович України в Київській області
ДРІЖЧАНИЙ - заступник Секретаря Ради національної Ігор Васильович безпеки і оборони України
КАРПЕНКО - начальник Управління Служби безпеки Володимир Юрійович України в Дніпропетровській області
КІНАХ - Голова Комітету Верховної Ради України Анатолій Кирилович з питань національної безпеки і оборони
(за згодою)
МУСІЯКА - голова Громадської ради при Службі Віктор Лаврентійович безпеки України (за згодою)
ПІДБОЛЯЧНИЙ - заступник Голови Служби безпеки України
Валерій Федорович
РАДЧЕНКО - Радник Голови Служби безпеки України Володимир Іванович
ШАТКОВСЬКИЙ - (за згодою) Петро Миколайович
ЮРСА - Керівник Головної служби безпекової Михайло Якович та оборонної політики Секретаріату
Президента України.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору