Документ 3954-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192,
ст. 202, N 22, ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228) такі
зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.619.397,8" і "254.510.911,3"
замінити відповідно цифрами "300.619.997,8" і "254.511.511,3";
у частині другій цифри "339.021.503,1" і "292.736.972,6"
замінити відповідно цифрами "339.022.103,1" і "292.737.572,6";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3954-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з класифікацією | | фонд | фонд | | | доходів бюджету | | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |300 619 997,8|254 511 511,3| 46 108 486,5| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів |298 112 875,7|252 004 389,2| 46 108 486,5| | |(без урахування | | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |254 151 446,0|233 611 089,9| 20 540 356,1| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на |162 290 705,8|145 580 805,8| 16 709 900,0| | |товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |125 641 905,8|120 011 905,8| 5 630 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 86 996 505,8| 83 396 505,8| 3 600 000,0| | |з ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |292 737 572,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 884,4|46 284 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 394 771,9|339 022 103,1| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |5270000| |Державна інспекція | 21 525,6| 20 113,6| 13 594,4| 220,4| 1 412,0| | | | | | 21 525,6| | | |ядерного регулювання | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |5271000| |Апарат Державної | 21 525,6| 20 113,6| 13 594,4| 220,4| 1 412,0| | | | | | 21 525,6| | | |інспекції ядерного | | | | | | | | | | | | | | |регулювання України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |5271020| 0530 |Прикладні дослідження у | 1 412,0| | | | 1 412,0| | | | | | 1 412,0| | | |сфері ядерного | | | | | | | | | | | | | | |регулювання | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору