Документ 3953-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44,
ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32,
N 21, ст. 192, ст. 202, N 22, ст. 213, ст. 214, ст. 215) у
найменуванні бюджетної програми за кодом програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету 3505040 слова
"міжнародного аудиту" замінити словами "міжнародними експертами
перевірки діяльності", а слово "перевірка" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3953-VIвгору