Документ 395/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення колишнього найменування населеному
пункту Славутського району Хмельницької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 38, ст.294 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити колишнє найменування селу Жовтневе Славутського
району Хмельницької області - село Дяків.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 жовтня 1995 року
N 395/95-ВРвгору