Документ 395-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 395
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до розділу VI
Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 994; 2002 р., N 36, ст. 1700,
N 51, ст. 2298; 2003 р., N 27, ст. 1323; 2004 р., N 15, ст. 1038,
N 42, ст. 2763; 2005 р., N 9, ст. 475, N 25, ст. 1438, N 43,
ст. 2711; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 27, ст. 1952, N 35, ст. 2460,
ст. 2465, N 49, ст. 3257), зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2006 р. N 1226 ( 1226-2006-п )
"Про доповнення розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 35,
ст. 2460).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 395
ЗМІНИ,
що вносяться до розділу VI Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України ( 915-2000-п )

1. Абзац третій пункту 26 виключити.
2. Доповнити розділ підрозділом такого змісту:
"Підготовка та прийняття розпоряджень шляхом опитування
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України може бути
прийнято шляхом опитування членів Кабінету Міністрів.
32. Процедура прийняття розпорядження шляхом опитування
застосовується у період між засіданнями Кабінету Міністрів.
Рішення про її застосування приймає Прем'єр-міністр з власної
ініціативи або за пропозицією інших членів Кабінету Міністрів.
33. Член Кабінету Міністрів, який ініціює прийняття
розпорядження шляхом опитування, подає Прем'єр-міністрові
відповідний проект та пояснювальну записку з обґрунтуванням
необхідності його невідкладного прийняття виходячи з того, що
зволікання з його прийняттям може створити загрозу життю та
здоров'ю громадян, призвести до порушень громадського порядку,
матеріальних втрат, заподіяти шкоду державним інтересам тощо.
Якщо прийняття розпорядження ініційовано Прем'єр-міністром,
його проект та пояснювальну записку невідкладно (не пізніше ніж
протягом двох годин) готує та подає Кабінетові Міністрів
центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить
порушене питання, або Секретаріат Кабінету Міністрів.
34. Секретаріат Кабінету Міністрів невідкладно надсилає всім
членам Кабінету Міністрів внесений центральним органом виконавчої
влади або підготовлений ним самим проект розпорядження та протягом
двох годин з моменту його відправлення проводить їх опитування з
метою з'ясування позиції стосовно прийняття акта.
Опитування проводиться шляхом доведення до відома членів
Кабінету Міністрів змісту проекту розпорядження з використанням
телефонного зв'язку, електронної пошти, факсу чи в будь-який інший
спосіб.
35. Член Кабінету Міністрів відразу або не пізніше ніж
протягом однієї години після ознайомлення із змістом проекту акта
у зазначений спосіб усно чи письмово повідомляє Секретаріатові
Кабінету Міністрів про свою позицію щодо прийняття розпорядження.
З урахуванням результатів опитування Секретаріат Кабінету
Міністрів оформляє проект розпорядження в установленому порядку
для підписання Прем'єр-міністром.
36. За результатами опитування оформлюється протокол, який
підписує Міністр Кабінету Міністрів.
У протоколі зазначається позиція членів Кабінету Міністрів
щодо прийняття розпорядження (прізвище та ініціали членів Кабінету
Міністрів, які висловилися за або проти прийняття розпорядження,
утрималися, висловили окрему думку), а також вказується, хто з них
не був опитаний з поважної причини.
Інформація про позицію членів Кабінету Міністрів щодо
прийняття розпорядження є конфіденційною.
37. Проект розпорядження Міністр Кабінету Міністрів подає
Прем'єр-міністрові разом з протоколом опитування не пізніше ніж
протягом п'яти годин з моменту прийняття рішення Прем'єр-міністром
про застосування процедури опитування.
38. Розпорядження Кабінету Міністрів України вважається
прийнятим з моменту завершення процедури опитування, якщо
більшість посадового складу Кабінету Міністрів висловилася за його
прийняття.
39. Про розпорядження Кабінету Міністрів України, прийняте
шляхом опитування, Міністр Кабінету Міністрів інформує членів
Кабінету Міністрів на наступному його засіданні.".вгору