Документ 395-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2000 р. N 395
Київ
Про внесення доповнень до Положення
про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ

З метою впорядкування тимчасового зберігання транспортних
засобів, затриманих відповідно до законодавства підрозділами
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ,
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 ( 341-97-п ), із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 42, ст. 2096), такі доповнення:
1) пункт 4 доповнити підпунктом 46 такого змісту:
"46) створює, утримує та ліквідує спеціальні майданчики чи
стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,
затриманих підрозділами Державтоінспекції відповідно до
законодавства; приймає працівників для роботи на спеціальних
майданчиках чи стоянках та для надання інших платних послуг.
Приймання на роботу цих працівників, умови оплати їх праці та інші
умови визначаються договором, укладеним між працівником та
підрозділом Державтоінспекції, а утримання зазначених працівників
здійснюється за рахунок коштів, що надходять як плата за тимчасове
зберігання транспортних засобів та інші послуги, які надаються
Державтоінспекцією";
2) у пункті 5:
підпункт 14 після слів "доставляти їх" доповнити словами "у
тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів", а
після слів "на спеціальні майданчики чи стоянки" - словом
"Державтоінспекції";
підпункт 33 після слів "збереження і охорону транспортних
засобів" доповнити словами "затриманих відповідно до законодавства
і доставлених на спеціальні майданчики чи стоянки, зазначені у
підпункті 46 пункту 4 цього Положення", а після слів "отримані
кошти" - словами "після сплати встановлених законом податків і
зборів (обов'язкових платежів)".
2. Міністерству внутрішніх справ підготувати та затвердити до
30 березня 2000 р. порядок затримання і доставки транспортних
засобів на спеціальні майданчики чи стоянки Державної
автомобільної інспекції та їх обліку.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.21вгору