Документ 3942-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )

Про внесення змін до Цивільного
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.177 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 )
такі зміни: 1. Статтю 472 викласти в такій редакції:
"Стаття 472. Законодавство України про авторське право і
суміжні права
Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і
майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із
створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва
(авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та
організацій мовлення (суміжні права). Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і
використанням об'єктів авторського права і суміжних прав,
регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права"
та іншими законодавчими актами України".
2. Статті 473-513 виключити.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3942-XIIвгору